ANP

Belastingdeals met internationale bedrijven en organisaties mogen straks niet meer door lokale inspecteurs worden gemaakt, maar alleen nog maar door een speciaal team van de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil de aanpassing doorvoeren omdat uit onderzoek is gebleken dat in 78 gevallen fouten zijn gemaakt bij het maken van deze zogenoemde 'rulings', vooral door lokale inspecteurs.

Het onderzoek werd ingesteld nadat de krant Trouw in november had gemeld dat de Belastingdienst fouten had gemaakt bij afspraken die waren gemaakt met het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. Snel kondigde toen een onderzoek aan naar 4462 rulings die zijn gemaakt met multinationals.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de meeste fouten (72) procedureel zijn en gemaakt door lokale inspecteurs. Zij legden tegen de afspraken in de rulings niet voor aan een team van specialisten, het zogeheten 'rulingteam'. Het aantal procedurele fouten door lokale inspecteurs is opmerkelijk, want zij sluiten slechts een derde van alle belastingdeals af. In 6 gevallen lag de fout juist bij het team van specialisten van de fiscus.

Aanpassing afspraken?

De gevallen waarbij procedurele fouten zijn gemaakt, zijn ook inhoudelijk getoetst. Daaruit komt naar voren dat er vijf gevallen zijn waarbij sprake is van inhoudelijke of waarschijnlijke inhoudelijke fouten. Die afspraken zal de Belastingdienst proberen te beëindigen of aan te passen in overleg met de partij waarmee de deal is gesloten. De overige bijna 4400 rulings, waarbij geen procedurele fouten zijn gemaakt, zijn niet inhoudelijk bekeken.

Snel wijst erop dat het kabinet wil vasthouden aan het maken van belastingafspraken met buitenlandse bedrijven en organisaties. Wel wil hij kijken in hoeverre het vooraf maken van afspraken over de hoeveelheid te betalen belasting in alle situaties nog steeds passend is, volgens de krant. Snel wil de nieuwe regels per 1 januari invoeren.

Het aantal rulings neemt af. Zo waren er in 2016 nog 708 verzoeken voor het maken van een belastingdeal, vorig jaar daalde dat naar 514. De staatssecretaris zegt dat dat komt doordat de gemaakte afspraken nu worden gedeeld met de fiscus in het buitenland.

STER reclame