ANP
NOS Nieuws

Zorgen over verjonging en verharding van criminaliteit in Amsterdam

Amsterdam is in de afgelopen jaren veiliger geworden, ook is het veiligheidsgevoel groter geworden. Wel maakt de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie zich zorgen over de verjonging en verharding van daders.

Het aantal aangiftes en meldingen bij de Amsterdamse politie daalde met 5 procent, wat historisch gezien een record is. Vooral zakkenrollerij, straatroof, geweld en bedreiging daalden het meest.

Overvallen worden vaak gepleegd door jongeren die snel geld nodig hebben. Meestal zijn dat jongens met weinig toekomstperspectief, die overlast veroorzaken en relatief snel afglijden naar criminaliteit.

Liquidaties

Ook het aantal liquidaties en pogingen is gedaald. Maar de driehoek noemt het "verhaal achter de cijfers complex". Een aantal recente liquidaties laat zien dat het nog steeds onrustig is in de Amsterdamse onderwereld.

Professionele huurmoordenaars uit het buitenland pleegden voorheen een moord voor bedragen van 50.000 tot 60.000 euro. De daders van nu zijn steeds jonger en komen uit eigen stad. Zij zijn laag opgeleid, kansarm op de arbeidsmarkt en hebben een slecht ontwikkeld geweten. Tegenwoordig vermoorden zij al iemand voor ongeveer 2000 tot 5000 euro.

De dood van de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi lijkt in dat patroon te passen. Hij kwam eind januari om het leven door kogels in speeltuingebouw Wittenburg. De politie is nog bezig met een grootschalig onderzoek, maar mogelijk werd hij per ongeluk neergeschoten bij een aanslag op een ander.

Onderwereld vermengt zich met de bovenwereld

De driehoek maakt zich ook zorgen over meer onzichtbare vormen van criminaliteit, die zich afspeelt buiten het zicht van overheden. Ze spreken van "ondermijnende criminaliteit", waarbij de 'onderwereld' en de 'bovenwereld' steeds meer vermengen.

Criminelen bemoeien zich steeds meer met "legale structuren", zoals horeca, prostitutie, vastgoed, vervoer en financiële en juridische dienstenverlening. Een groot deel van de ondermijning heeft te maken met drugshandel. Dit leidt tot meer wapenhandel, het witwassen van drugsgeld en liquidaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl