Het gaslek bij Shell was twee dagen na een brand op hetzelfde terrein
NOS Nieuws

Strenge eisen aan Shell en Esso na ongelukken door menselijk falen

De provincie Zuid-Holland neemt extra maatregelen om incidenten bij risicovolle bedrijven te voorkomen. Het toezicht wordt verscherpt, vooral bij de chemie, de raffinaderijen en de tankopslag en -overslag.

De maatregelen volgen op de incidenten bij Shell Pernis en ExxonMobil afgelopen zomer. Uit onderzoek is gebleken dat beide incidenten het gevolg waren van menselijke fouten.

Ook is justitie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de incidenten bij Esso en Shell en moeten de bedrijven vergaande maatregelen nemen.

Verroest

Bij Shell kon gas ontsnappen als gevolg van een fout bij onderhoudswerkzaamheden in 2014. Daarbij werd een verbinding niet goed afgesloten, waardoor er gas in de leiding kon stromen. Daarnaast was er water bij de leiding achtergebleven, die daardoor ging roesten. Het gas kon ontsnappen door een gaatje dat daardoor was ontstaan.

Het gas was niet schadelijk voor de omgeving, maar er ontstond wel onrust onder omwonenden. Zij dachten dat er een gaswolk hun kant op dreef.

Veiligheidsregels niet nageleefd

Ook de brand bij Esso (ExxonMobil) was het gevolg van een menselijke fout. Daar werden de veiligheidsregels niet nageleefd bij de herstart na een storing in de fabriek. Daardoor zijn fornuisbuizen oververhit geraakt en ontploft, waarna er brandbare vloeistoffen in het fornuis stroomden en in brand vlogen.

Door de brand kwamen roetdeeltjes in een groot gebied terecht, waardoor de oogst van agrarische bedrijven in de omgeving niet meer kon worden verkocht.

Strafrechtelijk onderzoek

Beide bedrijven zijn onder verscherpt toezicht geplaatst na de incidenten en er komen extra maatregelen zoals aangekondigde en onaangekondigde controles. Ook wordt de samenwerking tussen inspectiediensten verbeterd en worden nieuwe methoden voor toezicht ontwikkeld.

De bedrijven moeten maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. De veiligheid van de inwoners van het gebied moet gewaarborgd zijn, de provincie zal boetes opleggen als de bedrijven niet binnen de gestelde termijn maatregelen nemen. Ook moeten alle bijna-incidenten worden gemeld bij de provincie.

De fornuizen van Esso liggen stil totdat het bedrijf structurele maatregelen heeft genomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl