ANP

Het komt maar eens in de vijf jaar voor: een waterstand van boven de 14 meter. Toch waren we er vandaag prima op voorbereid. Volgens Rijkswaterstaat heeft de hoge waterstand op geen enkele plek tot onveilige situaties geleid.

"Het functioneert", concludeert Johan de Boer van Rijkswaterstaat. Hij doelt op het watermanagementproject Ruimte voor de Rivier. Op meer dan dertig plaatsen hebben rivieren in Nederland de afgelopen jaren letterlijk meer ruimte gekregen. "De waterstand van vandaag is een mooie test en zoals het er nu naar uitziet, zijn er geen problemen."

Maatregelenkaart Ruimte voor de Rivier Ruimte voor de Rivier

Dat een hoogwaterstand ons op weinig plekken natte voeten oplevert, is niet vanzelfsprekend. Toen in de jaren 90 mensen in de Betuwe massaal moesten evacueren wegens het hoge waterpeil, zei de regering: dit nooit meer. Het project Ruimte voor de Rivier werd in het leven geroepen om te voorkomen dat land achter de dijken nog een keer overstroomt.

"Vanaf 1995 zijn de plannen uitgewerkt en vanaf 2007 zijn we begonnen aan de uitvoering ervan", vertelt De Boer. Hij beschrijft een aantal maatregelen die zijn genomen, zoals het vrijmaken van de uiterwaarden. "Doordat er stadjes zijn gebouwd in de uiterwaarden, moet het water als het ware door een soort flessenhals. We hebben nu de uiterwaarden vrijgemaakt, waardoor het water niet perse sneller stroomt, maar ook niet meer wordt tegengehouden."

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Waal, bij Nijmegen. Daar stroomt de rivier in een scherpe bocht. Om de bewoners tegen de rivier te beschermen is de dijk 350 meter landinwaarts verlegd en is er ruimte gekomen om een nevengeul aan te leggen. Vandaag is bewezen dat dit project een succes is geweest: "het water staat bij Nijmegen niet meer hoog op de kade".

Johan de Boer hoort vanuit zijn omgeving positief geluiden: "Mensen die uit belangstelling naar het hoge water komen kijken zijn blij. Dan hoor je toch een soort trots: 'dit hebben we maar mooi met z'n allen voor mekaar gekregen in Nederland'."

Volgens De Boer is het project dus geslaagd. "Maar het is aangelegd om nog veel en veel meer water te bergen. We zitten nu op zo'n 8000 kubieke meter water per seconde. De bedoeling is dat de rivieren uiteindelijk zo'n 16.000 kubieke meter kunnen verdragen."

STER reclame