ANP

De militaire vakbonden willen dat er een extern meldpunt komt voor intimidatie binnen de krijgsmacht. Slachtoffers en getuigen moeten zich daar kunnen melden, schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Visser.

Aan het meldpunt wordt volgens het plan van de bonden een externe onafhankelijke commissie gekoppeld, die slachtoffers en getuigen kan horen en onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren. De commissie moet volgens de vakbonden ruime bevoegdheden krijgen en bindend advies kunnen geven.

In de brief worden nog drie punten genoemd die volgens de bonden moeten verbeteren om intimidatie tegen te gaan. Zij pleiten voor het afschaffen van ontgroeningen, extern onderzoek naar mistoestanden binnen operationele eenheden en het afschaffen van geheimhoudingsverklaringen in intimidatiezaken.

Verkrachting

Aanleiding voor de brief is het bericht dat drie militairen op de kazerne in Schaarsbergen stelselmatig zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. Dat gebeurde deels tijdens een ontgroeningsperiode.

Staatssecretaris Visser noemde die mishandelingen direct al onacceptabel. "De rillingen liepen over mijn rug toen ik het las", zei ze. "Dit is niet defensie-waardig."

Cultuur

De defensiebonden AC, CCOOP en ACOP vragen Visser verder om haar best te doen om de cultuur binnen de krijgsmacht te veranderen. "Een cultuur waarin vernederingen en misbruik van machtsposities nog steeds gangbaar zijn, waarin mensen zich niet veilig voelen, en waar signalen van het personeel niet serieus worden genomen", schrijven zij.

De bonden roepen Visser op om er de komende vier jaar werk van te maken om die cultuur te veranderen. Ze denken dat de externe instrumenten die zij voorstellen nodig zijn om dit te bereiken.

STER reclame