Rutte in debat met de Kamer vanuit vak K ANP

Het nieuwe kabinet wil "een sterk land nog beter maken voor iedereen", zei premier Rutte in de regeringsverklaring van zijn derde kabinet. "Dat vraagt meer dan extra koopkracht en miljardeninvesteringen", voegde hij eraan toe.

Rutte verwees daarbij naar plannen als het tegengaan van vechtscheidingen en verlenging van het kraamverlof voor partners. "We zijn voor verschillen, maar we willen tegenstellingen overbruggen."

Rutte typeerde het nieuwe kabinet als een heel gewoon Nederlands kabinet. Volgens hem is het een meerderheidskabinet waarvan er in de parlementaire geschiedenis veel meer zijn geweest.

Rutte: sterk land beter maken voor iedereen

Traditie van samenwerking

De premier benadrukte dat het kabinet in een lange traditie staat van samenwerking tussen partijen met een heel verschillende signatuur.

Ook stelde hij dat het financieel beleid solide is. "Het rust op de degelijke financiële pijlers van solide overheidsfinanciën en een trendmatig overheidsbeleid."

De deur van de Trêveszaal staat op een kier.

Premier Rutte

Rutte zei verder dat de geschiedenis leert dat de bereidheid tot overleg en het sluiten van compromissen Nederland steeds veel goeds brengt en dat het regeerakkoord daar bij aansluit.

Hij voegde eraan toe dat het kabinet een breed draagvlak wil zoeken. Hij verwees daarbij naar de geringe meerderheid van het kabinet in beide Kamers en het grote aantal partijen dat samenwerkt in de nieuwe coalitie. Rutte noemde het regeerakkoord een beginpunt en zeker geen eindpunt. Hij zei de inbreng van buiten nodig te hebben. "De deur van de Trêveszaal staat op een kier."

Rutte sprak aan het begin van het debat zijn deelneming uit met de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag van gisteren in New York.

Rutte: kabinet gaat veel hervormen

STER reclame