ANP

Het voortgezet onderwijs wil dat het kabinet 300 miljoen euro investeert zodat docenten iets minder voor de klas moeten staan. De vereniging van scholen, de VO-raad, pleit ervoor dat leraren twee uur lestijd per week gebruiken om zichzelf te verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing. Het geld moet dan gebruikt worden om meer docenten aan te trekken.

Voorzitter Paul Rosenmöller wijst erop dat er in veel verkiezingsprogramma's, ook van coalitiepartijen, aandacht werd gevraagd voor de noodzaak van meer tijd en ruimte voor docenten. "Dit heeft zich helaas niet vertaald in concrete investeringen in het regeerakkoord."

De raad heeft de Kamercommissie Onderwijs in een brief gevraagd om het kabinet aan te sporen hier wat aan te doen. Vandaag gaat de Tweede Kamer met het kabinet in debat over de regeringsverklaring.

Motie

Nederlandse docenten staan bij een voltijdbaan met 25 lesuren per week relatief veel voor de klas. Vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin een werkweek van 20 uur werd voorgesteld. Die motie werd toen gesteund door de nieuwe regeringspartijen ChristenUnie en D66.

D66-Kamerlid Van Meenen, die de motie samen met PvdA-Kamerlid Ypma had opgesteld, zegt dat er niet persé extra geld nodig is. "Het gaat in de motie ook niet over geld." Wat hem betreft moet het onderwijs de discussie durven aangaan over verlaging van de lesurennorm in het voortgezet onderwijs . "Die is hoog in vergelijking met andere landen, terwijl leerlingen meer leren als ze minder uren les hebben en meer tijd voor reflectie. In landen als Finland en Singapore ligt het aantal lesuren lager en is de onderwijskwaliteit hoger."

Volgens hem snijdt het mes aan twee kanten. Als het aantal lesuren omlaag gaat, is dat niet alleen goed voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. Die kunnen hun lessen beter voorbereiden. De D66'er geeft toe dat er in Tweede Kamer verschillend wordt gedacht over het verminderen van het aantal lesuren. "Maar in de wetenschap is men het er wel over eens."

Ook basisschoolleraren willen extra geld van het kabinet; de honderden miljoenen die worden uitgetrokken voor extra salaris en verlaging van de werkdruk vinden veel onderwijzers te weinig. Leraren zijn bereid tot nieuwe acties.

STER reclame