Een arts loopt de huisartsenpost in Delft binnen on zijn nachtdienst te beginnen
NOS NieuwsAangepast

Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtdiensten

De Gezondheidsraad zegt dat er sterk bewijs is dat nachtwerk leidt tot meer gevallen van diabetes en hart- en vaatziekten. In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts, dat is 15 procent van de beroepsbevolking. De raad herhaalt zijn eerdere oproep aan de overheid om nachtwerk zo veel mogelijk te beperken.

In het rapport 'Gezondheidsrisico's door nachtwerk' staat dat de verstoring van het dag-nachtritme op de korte termijn kan leiden tot concentratieproblemen, ongelukken op het werk, mindere prestaties en slaapproblemen. Die laatste komen anderhalf tot twee keer vaker voor dan bij mensen die overdag werken.

Op de lange termijn lopen nachtwerkers meer risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Hoe langer mensen al 's nachts werken, hoe meer dat risico toeneemt. Veertig jaar nachtwerk leidt tot een verhoging van het risico met 7 à 8 procent.

Borstkanker

Een relatie tussen borstkanker en nachtwerk kan de raad niet vaststellen omdat het onderzoek niet eenduidig is. In 2006 zei de Gezondheidsraad nog wel dat er een verband was, maar op basis van nieuwe, langlopende onderzoeken houdt deze conclusie geen stand meer.

Over de relatie tussen nachtdiensten en andere ziekten valt niet veel te zeggen omdat er te weinig goed onderzoek is gedaan.

De Gezondheidsraad schreef het rapport op verzoek van minister Asscher van SZW. Eerder kwam een advies naar buiten dat ging over oplossingen voor de negatieve gezondheidseffecten. De conclusie: die zijn er niet, maar een powernap tijdens de nachtdienst helpt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl