ANP

Uit de doorrekening van de nieuwe plannen door het Centraal Planbureau blijkt dat door de bank genomen alle groepen in de samenleving erop vooruit gaan. Bijna iedereen met een baan zal meer koopkracht krijgen.

Wie bijvoorbeeld bruto minder dan circa 2800 euro verdient, gaat er de komende vier jaar gemiddeld 0,8 procent op vooruit. Ongeveer 0,6 procent daarvan is een effect van de nieuwe kabinetsplannen.

De koopkrachtberekening volgens het Centraal Planbureau (CPB) Randy Beaumont / NOS

Maar niet iedereen profiteert evenveel van de nieuwe plannen. In de groepen van gepensioneerden en mensen met een uitkering zijn er zelfs die iets minder te besteden hebben, dat geldt vooral gepensioneerden met hogere inkomens.

Zie hieronder de grafieken van het Centraal Planbureau. Bij de doorrekening van de cijfers is rekening gehouden met verschillende groepen mensen en verschillende variabelen, zoals wel of geen kinderen of wel of geen eigen huis. De paarse lijn is het gemiddelde.

STER reclame