Open dag op de Markerwadden

Vandaag bezochten zo'n 1500 mensen met hun eigen boot of met een speciale veerdienst vanuit de haven van Lelystad de Marker Wadden, een natuurgebied in aanbouw. Daar konden ze wandelen langs de slibcompartimenten. Ook waren er gidsen aanwezig voor uitleg over het project, de natuurontwikkeling en de vogels.

De eilanden moeten ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer gevarieerder wordt. Door het vele slib in het water en het gebrek aan natuurlijke oevers ging de vogel- en visstand de afgelopen 20 jaar hard achteruit. De eilanden vormen een nieuwe voedselbron en plek om nesten te maken.

Diverse zeiljachten liggen aangemeerd bij de Markerwadden Markerwadden

Met zand, klei en slib uit het meer worden paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers gemaakt waar bedreigde dieren en planten van profiteren. Uiteindelijk wil Natuurmonumenten van de Marker Wadden een archipel maken van in totaal 10.000 hectare, een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Haven

De aanleg gaat voortvarend. Vanuit de lucht zijn de contouren van drie eilanden al te zien. Het riet gaat langzaam groeien en vogels hebben de eilanden al massaal ontdekt.

Uiteindelijk zal het grootste eiland toegankelijk worden voor recreanten: in 2018 wordt de haven ervan toegankelijk voor het publiek.

De Marker Wadden zijn ook morgen nog open voor publiek. Klik hier voor het vaarschema.

STER reclame