Kleine plevier broedt op de Marker Wadden Natuurmonumenten/Cees van Kempen

De Marker Wadden zijn nu al populair bij vogels als broedplek. Natuurmonumenten verbaast zich erover hoeveel dieren de nieuwe, kale eilanden al aandoen.

Bij tellingen de afgelopen maanden hebben medewerkers meer dan 2000 nesten gevonden. Vooral de visdief komt er veel voor (1700 broedparen), maar ook bijzondere soorten als de dwergstern en de strandplevier zijn er te vinden. In totaal werden er meer dan vijftig soorten gezien.

"De enorme aantallen hebben ons echt verbaasd", zegt boswachter Ruben Kluit. "Soorten als de dwergstern en de strandplevier broeden op steeds minder plekken in Nederland, dus we zijn heel blij dat ze het strand van de Marker Wadden hebben ontdekt."

Sinds 2016 wordt er gewerkt aan de kunstmatige eilandjes van zand, slib en klei in het Markermeer. Uiteindelijk moet er een archipel van 10.000 hectare komen, een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Voordeel van deze plek is dat er nog nauwelijks vijanden zijn. Ook is er weinig menselijke activiteit, omdat er in het gebied een vaarverbod geldt. Gebrek aan begroeiing is geen probleem: de vogels die nu er broeden hebben vaak alleen een kuiltje in het zand als nest.

Uiteindelijk zal het grootste eiland toegankelijk worden voor recreanten: in 2018 wordt de haven ervan toegankelijk voor het publiek.

STER reclame