ANP
NOS NieuwsAangepast

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen

Het overleg tussen de vakbeweging en de werkgevers is vastgelopen. Vandaag is de deadline voor de sociale partners om tot een zogenoemd Polderakkoord te komen voor de politieke onderhandelaars aan de formatietafel.

Volgens de vakbond FNV is het niet gelukt om oplossingen te vinden voor de problemen met onder meer de pensioenen en de arbeidsmarkt. FNV-voorzitter Busker wijt dat aan de onderlinge verdeeldheid bij de werkgevers van de VNO-NCW.

Hij zegt: "Afgelopen dagen is gebleken dat we geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier niet toe bereid".

'Onbetrouwbaar'

Volgens vice-voorzitter Mariëtte Patijn van de FNV waren er op sommige punten al stappen gezet in het overleg, maar zijn de werkgevers daar van teruggekomen. "Op het allerlaatste moment bleken werkgevers te denken, nou met een rechts kabinet komen we er misschien zelf wel uit", zei Patijn in het NOS Radio 1 Journaal. Patijn noemde de werkgevers onbetrouwbaar en wil niet meer met ze om de tafel. "Wij zullen nu per sector, per bedrijf het gevecht aan moeten gaan om het goed te regelen."

Vorige maand werd al duidelijk dat de voorzitters van VNO-NCW en de FNV het oneens zijn over de belangrijke thema's. Ze spraken met de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die onder leiding van informateur Zalm proberen om een kabinet te vormen.

Goedkopere arbeid

De vakbonden willen het ontslagrecht niet verder versoepelen. "Het is bewezen dat contracten voor onbepaalde tijd en cao's een stevige bijdrage leveren aan arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en concurrentievermogen van de sectoren. Werkgevers laten dus veel liggen in hun ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid", aldus Busker.

Werkgevers-voorzitter De Boer noemt het mislukken van het overleg betreurenswaardig. "Ik vind het ontzettend jammer, maar ik heb liever geen contract dan een slecht contract." Volgens De Boer liep het onder meer stuk op de vaste contracten. "Een werkgever durft mensen geen contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, vanwege alle risico's. Daar willen wij vanaf", zegt hij. Toen plannen daarvoor werden uitgewerkt met de vakbonden, strandde het overleg.

Over de pensioenen wordt nog wel gepraat, zegt FNV'er Busker. Er zou nog gewacht worden op verschillende berekeningen.

De mogelijkheid om tot een eensgezind voorstel te komen voor de onderhandelaars, is nu van de baan. Daardoor wordt het moeilijker voor de sociale partners om de formatie te beïnvloeden.

Het is nu aan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zelf om nieuwe afspraken te maken over de arbeidsmarkt.

Teleurstellend

VVD-leider Rutte noemt het teleurstellend dat de sociale partners er niet zijn uitgekomen. Volgens hem hoort het bij de Nederlandse traditie om in de formatie te kijken wat past bij de sociale partners.

"Wil je grotere veranderingen doorvoeren, dan moet je op zoek naar een breed maatschappelijk draagvlak. Dat is een verantwoordelijkheid voor de werkgevers en werknemers. Ze moeten onderling bereid zijn om afspraken te maken."

De onderhandelaars voor het nieuwe kabinet krijgen binnenkort tekst en uitleg van de werkgevers en werknemers.

Het is nog onzeker of het mislukken van het polderoverleg tot vertraging leidt bij de kabinetsformatie."Dat gaan we proberen te voorkomen", aldus Rutte.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl