Rutte (VVD), Segers (CU), Pechtold (D66) en Buma (CDA) eerder tijdens de onderhandelingen
NOS NieuwsAangepast

'Compromis bij formatie over medisch-ethische onderwerpen'

De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet hebben voorlopige afspraken gemaakt over het euthanasiebeleid, meldt het AD na inzage in een concepttekst voor het regeerakkoord.

Daarin zou staan dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen voorstellen zal doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen, zodat ouderen die hun leven voltooid vinden er aanspraak op kunnen maken. Wel wil het kabinet meer stamcelonderzoek mogelijk maken.

Politiek verslaggever Joost Vullings zegt dat in Den Haag glashard ontkend wordt dat een dergelijk akkoord er al is. Wel denkt ook hij dat de vier partijen hoogstwaarschijnlijk op het hierboven beschreven compromis uitkomen. Een wet over het voltooid leven zal door de nieuwe coalitie niet worden ingediend, maar D66 zal wel in de gelegenheid worden gesteld daarover een initiatiefwet in te dienen. De kans dat zo'n wet wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer wordt zo goed als uitgesloten, zegt Vullings.

Uitruil

Medisch-ethische kwesties zijn een heet hangijzer in de formatie. D66 en de ChristenUnie staan op die thema's lijnrecht tegenover elkaar. Volgens het AD laat een kabinet van de vier partijen straks hooguit extra onderzoek doen naar de werking van de huidige euthanasiewet en zal het daarna mogelijk een brede maatschappelijke discussie laten houden.

De krant meldt dat de partijen wel de embryowet willen oprekken en meer geld willen vrijmaken voor stamcelonderzoek. Zo zou er meer ruimte komen voor embryoselectie om het risico op een ernstige erfelijke ziekte te verkleinen. Bij alle nieuwe medische ontwikkelingen zal wel de vraag worden gesteld of ze medisch-wetenschappelijk noodzakelijk zijn, of ze leiden tot ethische vragen en of er een brede maatschappelijke discussie over moet worden gevoerd.

De afspraken zijn duidelijk een compromis en sluiten aan bij opmerkingen die D66-leider Pechtold vorige week maakte. Hij zinspeelde toen op een uitruil over medisch-ethische opmerkingen. Op sommige punten zou vooruitgang worden geboekt, op andere zou afgesproken worden voorlopig niets te doen.

Orgaandonatie

Ook De Telegraaf meldt vanochtend dat de partijen dicht bij een akkoord over medisch-ethische kwesties zijn, maar deze krant heeft geen teksten ingezien. De krant heeft wel van ingewijden vernomen dat over orgaandonatie geen afspraken in het regeerakkoord komen.

De vorige Tweede Kamer heeft over orgaandonatie een initiatief-wetsontwerp van D66 aangenomen, volgens welke mensen het moeten laten registreren als ze geen orgaandonor willen zijn. De ChristenUnie zou volgens De Telegraaf moeten garanderen dat zijn bewindslieden zich niet verzetten als ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat.

Positief

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds eind juni. Over inhoudelijke vorderingen is sindsdien nauwelijks iets naar buiten gekomen. De onderhandelaars verwachten wel dat ze tot een akkoord kunnen komen. Als het aan informateur Zalm ligt, zijn de besprekingen begin oktober afgerond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl