Chirurgen werken aan een donornier
NOS NieuwsAangepast

Meer mensen willen hun organen niet doneren

Het aantal mensen dat registreert of zij wel of geen orgaandonor willen zijn, is vorig jaar gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op 1 maart 2017 hadden ruim 6 miljoen mensen van 12 jaar en ouder hun keuze laten registreren in het donorregister. Dat is 41 procent van de mensen in die leeftijdsgroep. In 2015 lag dat nog onder de 6 miljoen.

3,6 miljoen mensen gaven aan donor te willen zijn. Dat is een stijging van 36.000 ten opzichte van een jaar daarvoor. Ruim 1,7 miljoen mensen gaven aan geen donor te willen zijn. Een jaar eerder waren dat er iets meer dan 1,5 miljoen.

Nog een groep wil wel doneren, maar stelt daar beperkingen aan. En een deel van degenen die zich hebben geregistreerd geeft aan dat de nabestaanden moeten beslissen.

Nieuw systeem

Met name in september en oktober gaven veel mensen hun keuze door, of pasten zij gegevens in het register aan. Op 13 september 2016 stemde de Tweede Kamer met een minimale meerderheid in met een wetsvoorstel voor een nieuw donorregistratiesysteem, een initiatief van D66. Volgens de nieuwe systematiek is iedereen donor, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen.

Het idee achter de wet is dat mensen bewuster na zullen denken over het donorschap en dat het systeem op termijn meer orgaandonoren oplevert. Een soortgelijk systeem heeft in Wales geleid tot iets meer donoren.

De Tweede Kamer heeft het voorstel weliswaar aangenomen, maar de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Eind mei lieten leden van de Eerste Kamer zich bijpraten door deskundigen.

Effect

De CBS-cijfers lijken vooral weer te geven wat het effect is geweest van de berichtgeving over de stemming in de Tweede Kamer. Het systeem is immers nog niet ingevoerd.

Tussen 14 september en 31 december 2016 veranderden 241.000 mensen voor het laatst iets in het donorregister. Dit ging om nieuwe registraties of om wijzigingen van een eerdere registratie.

Dat aantal is volgens het CBS hoog vergeleken met voorgaande jaren. In september 2016 waren er 117.000 wijzigingen. Het jaar daarvoor waren het er in dezelfde maand 5000.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl