Op het Grotius college in Heerlen is een herdenkingshoekje ingericht voor de 15-jarige scholier die zelfmoord pleegde.
NOS NieuwsAangepast

Tijdlijn: hoe echte hulp voor Tharukshan uitbleef

Hulpverleners en hulpinstanties schoten tekort in de zorg voor de 15-jarige Tharukshan uit Heerlen, concluderen de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein vandaag. De jongen pleegde in januari zelfmoord omdat hij werd gepest. Hulpinstanties wisten van zijn problemen, maar werkten niet goed samen.

Tharukshan had in 2015 en 2016 meerdere keren contact met zijn school en verschillende hulpinstanties over de problemen. Toch ging het uiteindelijk mis. Een overzicht:

2010: Tharukshan komt met zijn ouders en zussen in Nederland wonen. Hij is geboren in Sri Lanka. In Heerlen gaat de jongen naar een basisschool, in 2015 naar de brugklas van het Grotius College.

December 2015: De jongen doet een zelfmoordpoging (hij vertelt dit pas een jaar later).

December 2015: De middelbare school zoekt contact met de ouders van Tharukshan vanwege tegenvallende schoolprestaties.

Januari 2016: Tharukshan, zijn zus en de school maken een plan van aanpak. Hierdoor moeten de schoolprestaties verbeteren.

Juni 2016: De middelbare school krijgt berichten over de slechte thuissituatie van Tharukshan. Volgens de school verklaart dat de tegenvallende schoolprestaties.

Signalen die aanwezig waren, zijn niet bij elkaar gebracht en in samenhang geduid.

Onderzoeksrapport inspecties

Najaar 2016: Er ontstaat een conflict tussen de jongen en een aantal medeleerlingen. Er zou sprake zijn van 'wederzijds grensoverschrijdend gedrag' op sociale media.

November 2016: Een leerling van de school zegt dat de hele klas zich tegen Tharukshan heeft gekeerd.

2 december 2016: Klasgenoten spreken hun zorgen uit op school, na een bericht van de jongen op social media over zelfmoord.

5 december 2016: Tharukshan doet opnieuw een zelfmoordpoging. Hij vertelt de politie dat hij al jaren wordt gepest. Hij heeft dat thuis niet verteld. De school wordt ingelicht. Die vraagt één van de zussen van Tharukshan contact op te nemen met de huisarts. Ook licht de politie een speciaal team in van de gemeente. Dat neemt contact op met de jongen zelf.

6 december 2016: Tharukshan gaat naar de huisarts. Die verwijst hem door naar de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

7 december 2016: Een speciaal team van de gemeente gaat langs bij Tharukshan. Ze maken onder meer afspraken met het gezin om een volgende zelfmoordpoging te voorkomen.

8 december 2016: Het Grotius College wil graag een gesprek met het hele gezin. Maar Tharukshan wil de situatie eerst zelf thuis bespreken.

13 december 2016: De schoolleiding komt erachter dat Tharukshan thuis nog niets heeft verteld over het pesten en de zelfmoordpoging. Hij krijgt twee dagen de tijd om dat alsnog te doen.

16 december 2016: Er is regulier overleg van het speciale team van de gemeente. Het dossier van Tharukshan wordt niet besproken.

22 december 2016: De school heeft een gesprek met Tharukshan en zijn zussen. De zussen vertellen dat ze thuis afscheidsbriefjes hebben gevonden. De school zegt dat ze naar de huisarts moeten, maar niemand van het gezin neemt contact op.

Betrokken professionals hebben niet met elkaar afgesproken wie betrokken bleef gedurende de vakantieperiode.

Onderzoeksrapport inspecties

24 december 2016: De huisarts van Tharukshan krijgt het bericht dat de jongen hulp en begeleiding nodig heeft. De huisarts speelt dit bericht door aan de GGZ. Die probeert in de dagen erna in contact te komen met het speciale team van de gemeente, maar dat lukt niet.

24 december 2016 tot 8 januari 2017: Het is kerstvakantie. Hulpverleners hebben geen contact met Tharukshan en het gezin.

8 januari 2017: Tharukshan pleegt zelfmoord, de dag voor hij weer naar school moet.

Een van de afscheidsbrieven van Tharukshan

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl