Brussel pakt lidstaten aan die asielzoekers weigeren

Vluchtelingen in een kamp in Griekenland EPA

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen landen die de afspraken niet nakomen over de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren asielzoekers op te nemen uit Griekenland en Italië, terwijl ze daartoe volgens afspraken uit 2015 wettelijk verplicht zijn.

Als de landen blijven weigeren, komt de zaak voor het Europees Hof in Luxemburg en kunnen er uiteindelijk flinke boetes worden opgelegd. Europees commissaris Avramopoulos (Migratie) hoopt dat de drie landen hun positie "zullen heroverwegen".

Polen is het niet eens met het besluit van de Commissie. De huidige, rechtse regering vindt dat het herverdelen van migranten, miljoenen migranten aanmoedigt de oversteek naar Europa te wagen. De vorige regering had toegezegd 6000 vluchtelingen op te nemen.

Ook Hongarije en Tsjechië blijven voet bij stuk houden. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van chantage. Tsjechië vindt de veiligheidsrisico's van het verdelen te groot.

Vluchtelingenstroom

Eurocommissaris Avramopoulos sprak ook de hoop uit dat de overige landen het tempo van de verdeling wat zouden opvoeren. Tot nu hebben de lidstaten 20.869 asielzoekers opgenomen, veelal Syriërs en Eritreeërs.

De landen van de EU spraken in september 2015 af om 120.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië over Europa te verdelen. 60.000 uit Griekenland en 60.000 uit Italië. Dat moest in twee jaar tijd gebeuren.

In 2015 nam de vluchtelingenstroom naar Europa sterk toe. Vanuit Turkije kwamen Syrische en Afghaanse vluchtelingen naar de Griekse eilanden, en vanuit Libië waagden Afrikaanse vluchtelingen en andere migranten de oversteek naar Italië.

De EU had toen de ambitie 160.000 mensen mensen vanuit die grenslanden naar de rest van Europa verplaatsen. Dat getal werd in het akkoord bijgesteld naar 120.000. Later kwam daar de Turkije-deal overheen. Migranten konden toen naar Turkije worden teruggestuurd, waardoor het werkelijk aantal te verdelen vluchtelingen nog verder naar beneden is bijgesteld.

STER Reclame