NOS NieuwsAangepast

D66 en ChristenUnie, een wereld van verschillen?

Verschillen D66 en ChristenUnie

D66-leider Pechtold gaat vanmiddag praten met partijleider Segers van de ChristenUnie. Hij heeft dat met zichtbare twijfel en na lang beraad met de Kamerleden toegezegd.

Want D66 en de ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om medisch-ethische dossiers en levensbeschouwelijke vraagstukken.

Euthanasie

De ChristenUnie is tegen de euthanasiewet en vindt dat een overheid niet wettelijk zou mogen toestaan dat artsen iemands leven beëindigen. "Euthanasie kunnen wij nooit als normaal medisch handelen beschouwen", staat in het verkiezingsprogramma.

D66 heeft zich de afgelopen decennia juist ingezet om de euthanasie-wet in Nederland doorgevoerd te krijgen. Bij euthanasie moet er sprake zijn van ondraaglijk lijden. Het D66-Kamerlid Dijkstra heeft onlangs een initiatiefwet ingediend die dezelfde rechten moet geven aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is, zonder dat zij medisch gezien ondraaglijk lijden.

Abortus

De ChristenUnie is ook tegen de legalisering van abortus. In het verkiezingsprogramma staat daarover: "Het is hartverscheurend dat ieder jaar in ons land meer dan 30.000 zwangerschappen (1 op de 7) worden afgebroken." De partij wil het recht op abortus inperken, ook voor vrouwen die zwanger zijn van een kind dat bepaalde aandoeningen zal hebben.

Abortus moet "laagdrempelig zijn", schrijft D66 in het verkiezingsprogramma. D66 wil daarom de wettelijke bedenktijd van vijf dagen schrappen. De abortuspil moet bij de huisarts te krijgen zijn. En prenatale screening om te onderzoeken of de foetus iets mankeert, moet aan elke zwangere aangeboden worden en vergoed worden.

Embryo's

De ChristenUnie is er heel kort over: "onderzoek met embryo's past niet bij de menselijke waardigheid en wijzen we af", zo staat in het verkiezingsprogramma.

D66 wil het verbod op het maken van embryo's opheffen, onderzoek faciliteren door onder meer embryoselectie en in de toekomst (onder voorwaarden) embryomodificatie toestaan.

Donorregistratie

De ChristenUnie is tegen het Actief Donorregistratiesysteem: wie niets aangeeft is vanzelf orgaandonor. "Het lichaam is niet van de overheid of van artsen, maar van mensen zelf, door God aan hen gegeven."

D66 is juist in de Tweede Kamer de grote voortrekker van actieve donorregistratie. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder moet kiezen of hij donor wil worden. Wie zijn keuze niet doorgeeft aan de overheid is automatisch orgaandonor. Een initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Pia Dijkstra hierover werd vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen.

Vluchtelingen

Ook op het gebied van legalisering van (soft)drugs liggen de partijen ver uit elkaar. En de ChristenUnie zet zich in voor inkomensvoordelen voor gezinnen en een gezinsbeleid, waar D66 juist gericht is op individuen.

Maar die verschillen zijn er niet bij het vluchtelingenbeleid en asiel, het dossier waarop de gesprekken met GroenLinks stuk liepen. Daarin lijkt de ChristenUnie op GroenLinks. Dus dat standpunt zal niet het struikelblok zijn voor D66 om te willen beginnen met onderhandelen.

Pechtold en Segers spreken op dit moment met informateur Schippers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl