Shell-topman Ben van Beurden
NOS NieuwsAangepast

Aandeelhouders Shell stemmen activistische groene resolutie weg

Aandeelhouders van Shell hebben met een overgrote meerderheid de 'groene resolutie' van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This weggestemd. Met 94 tegen 6 procent verwierpen de beleggers de oproep om concrete doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen, willen wel dat Shell het klimaatakkoord van Parijs uitvoert, maar vinden dat de resolutie meer van Shell vraagt dan het bedrijf kan waarmaken.

Om die reden onthielden Aegon, NN Investment en pensioenfonds PPMG zich en stemden vermogensbeheerder Robeco en pensioenfonds ABP tegen. "We willen acceptabele rendementen voor acceptabele pensioenen", zei een woordvoerder van het ABP. MN Investments stemde wel voor.

"De hele wereld moet naar nul procent broeikasgasuitstoot, dus waarom Shell niet", zei oprichter Mark van Baal van Follow This, dat 3000 kleine aandeelhouders telt. "Shell is koploper in het terugdringen van de uitstoot, dus wij hebben het volste vertrouwen in Shell. Maar nu jullie zelf nog." De steun voor Follow This is wel wat toegenomen. Vorig jaar kreeg Follow This de handen op elkaar van drie procent van de aandeelhouders.

Te optimistisch

Op de aandeelhoudersvergadering werd uitvoerig stilgestaan bij de klimaatdiscussie. Topman Ben van Beurden zei dat Shell erop gebrand is om het klimaatverdrag van Parijs uit te voeren. Maar niet alles gaat en kan, waarschuwde hij.

"Als we de aarde twee graden minder willen laten opwarmen, moeten we in 2070 de uitstoot teruggebracht hebben naar nul. Dat is een ambitieus doel voor de maatschappij, maar haalbaar denk ik. Als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graden moeten we in 2050 al de uitstoot teruggebracht hebben naar nul. Dat lijkt mij een wensdroom", aldus Van Beurden.

Niet alles helpt

In de klimaatdiscussie in het bedrijfsleven wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 'scopes'. Scope-1 is de directe uitstoot van CO2 door bedrijven. Scope-2 is de uitstoot door toeleveranciers. En scope-3 zijn de emissies van afnemers, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van auto's die op Shell-benzine rijden. Voor Shell betekent het dat de benzineverkoop teruggeschroefd moet worden om de Scope-3 emissie terug te dringen.

De Shell-topman wees erop dat niet alle maatregelen helpen. Sommige programma's dringen de CO2-emissie elders in de wereld terug, maar vergroten die van Shell.

Als voorbeeld noemde hij de levering van vloeibaar aardgas aan Pakistan voor de elektriciteitscentrales. Die vervangt de meer vervuilende olie. Dat levert CO2-winst op voor Pakistan, maar verhoogt wel de Scope-3 emissies voor Shell.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl