Protesten in Suriname tegen een verhoging van de brandstofprijs
NOS NieuwsAangepast

Suriname ziet af van rest IMF-lening

  • Harmen Boerboom

    Correspondent Suriname

  • Harmen Boerboom

    Correspondent Suriname

Suriname wil niet langer gebruikmaken van een lening van het Internationaal Monetair Fonds. Een jaar geleden zegde het IMF een lening toe van bijna een half miljard Amerikaanse dollar op voorwaarde dat Suriname maatregelen zou nemen om de economie op orde te brengen. De eerste termijn (81 miljoen dollar) werd in mei vorig jaar uitbetaald, maar de tweede termijn, die in september moest komen, niet, omdat Suriname de geëiste maatregelen niet uitvoerde. De regering ziet nu helemaal af van de rest van het bedrag.

De lening was niet bedoeld voor uitgaven, maar als ondersteuning van de Surinaamse betalingsbalans. Volgens economen was de lening nodig om uit de financieel-economische problemen te komen. Maar er was ook veel kritiek. Onder andere de vakbonden zagen de lening als een molensteen om de nek van toekomstige generaties.

Al kort na het aangaan van de overeenkomst bleek dat de Surinaamse regering moeite had met de voorwaarden, zoals het afschaffen van subsidies op brandstof, elektriciteit en water. De regering vreesde dat het afschaffen van prijssubsidies in combinatie met de verdere waardedaling van de Surinaamse dollar tot prijsverhogingen en protesten zou leiden. "Als ik die maatregelen doorvoer dan kan ik morgen naar huis", schamperde president Bouterse vorig jaar september. Hij noemde het IMF "koud en berekenend".

Sociale onrust

Het Fonds drong in de overeenkomst ook aan op het inkrimpen van het enorme ambtenarenapparaat, het verbeteren van het belastingsysteem en het stimuleren van de export. Daarvan kwam tot nu toe niets terecht. Wel begon de regering met het mondjesmaat afschaffen van de subsidies op elektriciteit en benzine.

Maar dat ging het IMF te traag; na de eerste overmaking werden de betalingen vanuit Washington stopgezet. Het afbouwen van de subsidies heeft intussen geleid tot flinke prijsverhogingen. De sociale onrust in het land neemt toe en mensen gaan de straat op.

Nauwelijks meer af te lossen

Volgens de Surinaamse minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, is het diepste dal van de crisis voorbij. Vorige week zinspeelde hij in het parlement al op stopzetten van de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds. "De cijfers voor Suriname zijn substantieel verbeterd en de wisselkoers is stabiel", zei de minister.

Volgens voorzitter Ramataursing van de Surinaamse economistenvereniging VES zijn de cijfers van Hoefdraad vertekend vanwege de enorme leningen die de Surinaamse regering op dit moment aangaat met andere, commerciële instellingen. "De regering graaft kuilen om met het zand andere gaten te dichten", vindt Ramataursing. Hij vreest dat Suriname zich in schulden steekt die nauwelijks meer af te lossen zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl