Edith Schippers ANP

Informateur Schippers blijft ernaar streven voor de zomervakantie een nieuw kabinet tot stand te brengen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze wel dat het ondanks de grote inzet van de onderhandelaars nog onmogelijk is om te zeggen of een akkoord binnen bereik is.

Partijen in de Tweede Kamer die niet bij de formatie betrokken zijn, hadden om een brief met de stand van zaken gevraagd. VVD, CDA, D66 en GroenLinks (de onderhandelende partijen) voelden daar niets voor, maar Schippers ging toch op het verzoek in.

Zoals verwacht gaat ze niet inhoudelijk in op de onderhandelingen. Ze wil de kans op een positieve uitkomst zo groot mogelijk maken en daarbij past volgens haar terughoudendheid bij het verstrekken van informatie.

Budgettaire ruimte beperkt

"Tussenstanden bemoeilijken onderhandelingen, en daarmee de invulling van de opdracht die uw Kamer mij verstrekte", schrijft Schippers.

Volgens haar zijn de belangrijke thema's voor de komende kabinetsperiode inmiddels aan bod gekomen. Ze benadrukt nog eens dat de partijen grote inhoudelijke verschillen hebben. "Bovendien is de realiteit dat de budgettaire ruimte uitermate beperkt is."

Schippers schrijft dat ze op dit moment niets kan zeggen over het verdere verloop van de onderhandelingen, maar ze blijft bij haar oorspronkelijke doel.

"Ieders streven moet er mijns inziens op gericht blijven om voor het zomerreces een nieuw kabinet tot stand te brengen. Dat is en blijft ook mijn streven als informateur."

STER reclame