Kabinetsformatie ANP

Partijen in de Tweede Kamer die niet bij de formatie zijn betrokken, willen nog deze week een brief van informateur Schippers over de voortgang van de gesprekken. De onderhandelende partijen voelen er niets voor, maar de informateur zal toch op het verzoek ingaan. Volgens haar woordvoerder zal de brief zo snel mogelijk worden verstuurd. De algemene verwachting is dat er weinig inhoudelijks in staat.

PVV en SP vroegen samen om meer informatie en hun verzoek werd gesteund door PvdA, ChristenUnie, 50Plus, Denk, SGP en Partij voor de Dieren.

Radiostilte

VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen al weken, maar ze nemen radiostilte in acht en er komt weinig naar buiten, anders dan dat er "serieus wordt gepraat en dat er stappen worden gezet". Schippers geeft wel elke week een persconferentie, maar ook dan wordt weinig gezegd over de inhoud.

PVV en SP verwijzen naar een bepaling uit het Reglement van Orde dat de Kamer tijdens de formatie de informateur kan vragen inlichtingen te geven over het verloop. Ze willen onder meer weten hoelang de gesprekken nog gaan duren en waar al overeenstemming over is bereikt. Bovendien wijzen ze erop dat Schippers wel elke week de pers summier bijpraat, maar de Kamer niet.

Achteraf

De leiders van de onderhandelende partijen zeiden in de Kamer dat ze het verzoek van de anderen begrijpen, maar volgens hen is het niet verstandig en zinvol om tussentijds informatie te geven. Ze benadrukten dat ze achteraf verantwoording afleggen. CDA-leider Buma zei dat bij de onderhandelingen vier heel verschillende partijen betrokken zijn en dat dat tijd nodig heeft.

Ook VVD-voorman Rutte sprak van complexe onderhandelingen. "Als je tussentijds mededelingen doet, neemt de kans aanzienlijk af dat de onderhandelingen succesvol worden afgerond." D66-leider Pechtold en GroenLinks-voorman Klaver sloten zich aan bij CDA en VVD.

Kamervoorzitter Arib wees erop dat de Kamer als geheel besluit over een verzoek om inlichtingen aan de informateur en dat er geen meerderheid is. Maar ze heeft de "gevoelens die in de Kamer leven" overgebracht aan Schippers en naar aanleiding daarvan komt die dus met een brief.

Kamer krijgt voortgangsbrief Schippers

STER reclame