Campagnemanifestatie met president Erdogan in Istanbul AFP

De nee-campagne voor het referendum van komende zondag in Turkije is ernstig in zijn mogelijkheden beperkt, zegt de OVSE die waarnemers naar Turkije heeft gestuurd. Het hoofd van de OVSE-verkiezingswaarnemers, Michael Link, is bezorgd over het verloop van het referendum over uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije, zegt hij in een interview in de Duitse krant Die Welt.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) houdt zich onder meer bezig met het controleren of verkiezingen in Europese landen eerlijk en rechtmatig verlopen. De organisatie heeft een tussenrapportage opgesteld over de situatie in Turkije in de aanloop naar het referendum. 

Noodtoestand 

De noodtoestand die sinds de couppoging van afgelopen zomer van kracht is in Turkije, legt de campagne van de nee-stemmers grote beperkingen op, zegt Link. Terwijl president Erdogan en de leden van zijn regering grote manifestaties houden, waarbij ze de aanwezigen oproepen om 'ja' te stemmen, moeten de nee-stemmers zich houden aan strenge regels voor het houden van bijeenkomsten. 

Bovendien worden de bijeenkomsten die wél doorgaan, nogal eens gewelddadig verstoord of beëindigd door de politie, melden OVSE-waarnemers die nu al in Turkije zijn.  

Monddood

Verder wijst Link erop dat, nu de regering 158 kritische kranten, tv- en radiozenders en nieuwssites heeft gesloten, de overgebleven media voornamelijk op de hand van Erdogan zijn. Zij schilderen de nee-campagnevoerders af als volksvijanden en samenzweerders tegen de Turkse staat. 

Maar het grootste probleem vindt Link dat veel parlementariërs die zich verzetten tegen de machtsuitbreiding van Erdogan, vastzitten. De pro-Koerdische oppositiepartij HDP, waarvan dertien volksvertegenwoordigers onder wie de fractievoorzitter gevangen zitten, is het zwaarst getroffen. Voor die partij is het onmogelijk een adequate nee- campagne te voeren, zegt de OVSE-chef.  

Michael Link wil niet zeggen of de legitimiteit van het referendum in het geding is omdat de nee-campagne niet vrij kan worden gevoerd. "We spreken niet in algemene zin van vrije en eerlijke verkiezingen. We volgen de stembusgang nauwgezet en noteren wat er fout gaat", zegt hij in Die Welt. Na de stembusgang presenteert de OVSE zijn bevindingen. 

STER reclame