ANP

De Gezondheidsraad vindt dat er embryo's mogen worden gekweekt voor onderzoek. Wetenschappers kunnen dan erfelijke ziektes uit die embryo's halen. De raad adviseert de regering om de Embryowet aan te passen.

Nu mogen alleen embryo's voor onderzoek worden gebruikt die zijn overgebleven na een vruchtbaarheidsbehandeling. Het kweken daarvan uitsluitend voor onderzoek is niet toegestaan. Dat wordt gezien als een te grote inbreuk op het respect voor leven. Maar volgens de Gezondheidsraad is dit niet het geval als het onderzoek is gericht op het voorkomen van ernstige aandoeningen en als er strikte voorwaarden aan worden verbonden.

'Ziek' dna

In de embryo's kan het dna worden veranderd. Het 'zieke' dna wordt eruit geknipt en daarvoor in de plaats komt een ander stukje dna. Ouders met een erfelijke ziekte zoals de ziekte van Duchenne, taaislijmziekte of de ziekte van Huntington geven die dan niet meer door aan hun kind.

De Gezondheidsraad vindt dat deze techniek verder moet worden onderzocht. Intussen kan volgens de raad worden gediscussieerd over de ethische en juridische kant van het kweken van embryo's.

Minister Schippers gaf vorig jaar al toestemming voor het kweken van embryo's in drie specifieke onderzoeken. Ze vond het toen nog te vroeg om dit breder te regelen, zoals de Gezondheidsraad nu voorstelt.

STER reclame