NOS Nieuws

Zorgautoriteit wil dat opvang gehandicapten snel wordt geregeld

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dat er actie nodig is voor ernstig gehandicapten die op de wachtlijst staan voor langdurige zorg. "Het is onacceptabel dat mensen met een verstandelijke beperking geen passende zorg ontvangen", laat de NZa weten.

De NZa reageert hiermee op een verhaal van Nieuwsuur. Daarin zegt cliëntenorganisatie MEE dat naar schatting 500 kinderen en volwassenen geen plek kunnen krijgen in een instelling, terwijl zij dringend zorg nodig hebben.

Zorgplicht

De NZa wijst zorgkantoren op hun zorgplicht. Die kantoren gaan over het geld waarmee zorginstellingen behandelingen kunnen aanbieden. Nu weten zorgkantoren onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan, zegt de NZa.

Dat komt mogelijk doordat ze het bemiddelen van cliënten naar zorg uitbesteden aan de zorginstellingen. Daardoor kunnen mensen buiten het zicht van hun zorgkantoor vallen en hulp mislopen. "Zorgkantoren moeten een regierol vervullen en zich richten op mensen die wachten op zorg", zegt de NZa.

De zorgautoriteit wil deze week nog van de zorgkantoren horen welke stappen er zijn genomen om de problemen op te lossen. "Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze te lang op de juiste plek moeten wachten kunnen zij contact opnemen met hun zorgkantoor. En als dat onvoldoende resultaat oplevert bij de NZa", aldus de zorgautoriteit.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl