NOS NieuwsAangepast

Trump-regering zet deur open voor klimaatexperimenten

De Amerikaanse regering laat wellicht een experiment toe waarbij sulfaat-deeltjes in de atmosfeer worden verspreid om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Britse krant The Guardian schrijft dat milieuorganisaties waarschuwen tegen een dergelijke test.

Zo'n methode, waarbij met technische oplossingen wordt ingegrepen in de natuur om het klimaat te beïnvloeden, staat bekend als geo-engineering. Critici, onder wie wetenschappers, politici en activisten, zeggen dat de risico's te groot zijn. Zij waarschuwen dat niet duidelijk is wat de effecten zijn op het weer. Bovendien kunnen landen of extreem rijke individuen geo-engineeringtechnieken als wapen gebruiken.

Onder president Obama werd begin januari door het Amerikaanse Global Change Research Program voor het eerst voorgesteld om onderzoek te doen naar twee vormen van geo-engineering: het uit de atmosfeer halen van CO2 en het verspreiden van deeltjes om het zonlicht te reflecteren. Daarbij was het niet de bedoeling om in de natuur te testen, maar om bijvoorbeeld computermodellen te verbeteren die voorspellen welk effect het verspreiden van deeltjes in de atmosfeer zou hebben. Met het aantreden van de regering-Trump lijkt de animo voor geo-engineering en echte testen in de atmosfeer te groeien.

Discussie veranderd

Harvard-onderzoekers hopen volgend jaar vanuit een ballon in Arizona op grote hoogte deeltjes los te laten om de gevolgen en voordelen te kunnen inschatten van het inzetten van deze methode op grote schaal. Dat kondigde fysicus David Keith aan tijdens een bijeenkomst voor geo-engineering in Washington afgelopen vrijdag, schrijft The Guardian.

Wellicht dat het verspreiden van sulfaatdeeltjes in de stratosfeer niet doorgaat; op een VN-conventie in 2010 is geo-engineering verboden en dat verbod is in december nog eens herbevestigd. Maar de VS is een van de weinige landen die deze afspraken niet hebben geratificeerd.

Keith, die in 2012 een dergelijk experiment nog afblies, zegt dat de Amerikaanse discussie rond geo-engineering duidelijk is veranderd ten opzichte van een jaar geleden. Zo zijn verschillende medewerkers in Trumps regering al jarenlang voorstander van het manipuleren van het klimaatsysteem.

Een eeuw sulfaatdeeltjes

David Schnare, een van de belangrijkste Trump-adviseurs rond de Environmental Protection Agency (EPA), heeft gelobbyd voor geo-engineering. Hij heeft in de Senaat verklaard dat de Amerikaanse regering deze methode moet ondersteunen.

Hij heeft een plan voorgesteld waarbij binnen anderhalf jaar een test in de atmosfeer plaatsvindt en binnen drie jaar op grote schaal deeltjes in de atmosfeer worden verspreid. Daarna zou dit nog een eeuw moeten doorgaan, dat is de periode die volgens geo-engineers nodig is om de temperatuur van de aarde naar het gewenste niveau te verlagen.

Voorstanders zeggen dat het een relatief goedkope (enkele miljarden per jaar) oplossing is voor het probleem. Tegenstanders waarschuwen voor catastrofale gevolgen voor het weer op aarde. Het verspreiden van de deeltjes kan zorgen voor een gebrek aan neerslag in Azië, Zuid-Amerika en Afrika, wat leidt tot extreme droogte. Dat kan de voedselvoorziening van miljarden mensen bedreigen.

Voorstander van deze manier om klimaatopwarming tegen te gaan is onder andere Trump-vertrouweling en de voormalig Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich. Ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Exxon-topman Rex Tillerson lijkt geo-engineering te steunen.

Er loopt een onderzoek naar het financieel steunen door Exxon van organisaties die de opwarming van de aarde door menselijke handelen ontkennen. Minder bekend is volgens de Britse krant dat Exxon ook geld stopte in geo-engineeringinitiatieven zoals het uit de atmosfeer halen van CO2.

Critici zeggen dat geo-engineering onterecht wordt voorgesteld als de manier waarop de opwarming van de aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden beteugeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl