Minister Schippers met het rapport van de commissie-Schnabel
NOS NieuwsAangepast

Rutte maakt geen haast met wet 'voltooid leven'

VVD-lijsttrekker Rutte betwijfelt of er de komende kabinetsperiode een wet moet komen over stervenshulp bij een voltooid leven. Hij vraagt zich af of dat gewenst is en hij vindt het geen doel op zich om dat onder het nieuwe kabinet te regelen.

Rutte doet die uitspraken in het Nederlands Dagblad. Het kabinet nam vorig jaar oktober onder zijn eigen leiding het principebesluit dat mensen onder begeleiding van een stervenshulpverlener een eind mogen maken aan een leven dat zijzelf voltooid vinden, ook als ze niet ziek zijn. Dat besluit moet nog in een wet worden uitgewerkt.

In het Nederlands Dagblad zegt Rutte dat er lange discussies over zijn geweest in het kabinet en dat hij er aanvankelijk niet voor was. Rutte benadrukt dat het een heel gevoelige kwestie is en dat hij bij dit soort onderwerpen de lijn volgt: "bij twijfel niet doen".

Zorgvuldig en met waarborgen

Maar hij heeft zich laten overtuigen dat er een situatie kan ontstaan waarin iemand niet onder de euthanasiewet valt, maar toch vindt dat zijn leven voltooid is. "Daar een stap in zetten als samenleving, daarvan heb ik gezegd: oké, ik maak dat mee."

In het VVD-verkiezingsprogramma staat over het levenseinde dat de partij uitbreiding van de mogelijkheden steunt om voor iedereen een oplossing te vinden die recht doet aan de individuele wensen, "ook voor mensen met een voltooid leven zonder medische noodzaak".

In het Nederlands Dagblad zegt Rutte dat er bij kwesties van het geweten alle ruimte is voor persoonlijke opvattingen. "Dus als een VVD-Kamerlid na alle discussies en debat een eventuele wet over stervenshulp bij voltooid leven niet met zijn geweten zou kunnen rijmen, is er binnen de VVD echt niemand die daar iets over zal zeggen."

Islam geen verrijking

In de krant wordt Rutte ook naar zijn mening gevraagd over de stelling dat de islam een verrijking is voor de Nederlandse cultuur. Hij wil die uitspraak niet onderschrijven. Hij benadrukt wel dat vrome moslims die goed integreren en onze waarden onderschrijven volwaardig lid zijn van de Nederlandse samenleving en dat hij ook hun premier is.

Maar hij voegt eraan toe: "Toch heeft de islam aspecten in zich die haaks staan op de Nederlandse waarden en identiteit, zoals de overtuiging dat meisjes niet gelijk zijn aan jongens, en de manier waarop de islam zich verhoudt tot homoseksualiteit en de vrijheid van meningsuiting."

De VVD-lijsttrekker beschouwt gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, de democratische rechtsstaat en de scheiding van kerk en staat als de fundamenten van de Nederlandse identiteit. Volgens hem komen die fundamenten voort uit joods-christelijke waarden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl