Mark Rutte (VVD), Leonie Sazias (50PLUS), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Tanja Ineke (voorzitter COC), Eva van Esch (Partij voor de Dieren), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Emile Roemer (SP) en Sylvana Simons (Artikel 1)
NOS NieuwsAangepast

Lijsttrekkers acht partijen tekenen 'Regenboog Stembusakkoord'

Acht politieke partijen - VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus, PvdD, Artikel1 - hebben met COC Nederland het Regenboog Stembusakkoord ondertekend waarin zij afspraken vastleggen over de emancipatie van LHBTI-mensen.

Een van de belangrijkste beloften die de partijen doen is dat in artikel 1 van de Grondwet duidelijker wordt opgeschreven dat discriminatie op grond van iemands 'LHBTI-zijn' verboden is.

Nu luidt de tekst van artikel 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Het CDA steunt dit deel van de beloften, maar tekende niet voor de rest.

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

Verder spreken de partijen af dat in de wet komt te staan dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben, bijvoorbeeld twee moeders en een vader. Geslachtsregistratie door de overheid, bijvoorbeeld m/v achter de naam op een formulier, wordt zo veel mogelijk afgeschaft.

De partijen beloven zich in te spannen voor een "ambitieus" LHBTI-emancipatiebeleid, betere situaties op scholen voor leraren, docenten, leerlingen en studenten, en steun aan buitenlandse belangenorganisaties.

Het Regenboog Stembusakkoord is een vervolg op het Roze Stembusakkoord uit 2012 van oud-GroenLinksleider Sap en D66-Kamerlid Bergkamp, toen COC-voorzitter.

PVV, ChristenUnie, SGP en Denk zijn ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar wilden niet meedoen.

Partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord 2017

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl