Een transgender-symbool
NOS NieuwsAangepast

Plan voor verbod op discrimineren transgenders

Drie partijen in de Tweede Kamer dienen een initiatiefwet in om transgenders en 'interseksen' te beschermen tegen discriminatie. Ze willen voor dat doel de Algemene wet gelijke behandeling aanpassen.

Het initiatief van D66-Kamerlid Bergkamp krijgt steun van haar collega's Yücel (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks). Ze zeggen dat uit onderzoek is gebleken dat transgenders geregeld te maken krijgen met bijvoorbeeld achterstelling op de arbeidsmarkt, onbegrip en discriminatie.

Bergkamp: "Ons voorstel biedt erkenning en maakt expliciet dat de wet aan hun kant staat. Daarnaast draagt zo'n wet bij aan meer kennis en begrip. Want onbekend maakt vaak onbemind."

Man-vrouw-plaatje

Er leven in Nederland volgens de partij zeker 50.000 transgenders, die zich niet identificeren met het geslacht dat bij de geboorte werd geregistreerd. Ongeveer 85.000 interseksen zijn geboren met een lichaam dat niet of niet helemaal voldoet aan strikt biologische definities van man of vrouw. Dat kan een man zijn met een extra X-chromosoom of een vrouw die geen baarmoeder heeft.

"Bij discriminatiebescherming mag het niet uitmaken dat mensen voor anderen niet in het standaard man-vrouwplaatje passen. Ons voorstel expliciteert dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl