EPA

Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de Griekse overheidsschuld in een verklaring "onhoudbaar" genoemd. Dat betekent dat het fonds, volgens de eigen interne regels, geen nieuwe financiële steun kan verlenen aan Griekenland. Zonder het IMF komt het hele steunprogramma van 86 miljard euro aan Griekenland in gevaar.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat het IMF een zogenoemd Artikel 4-rapport opstelt, een diepgaande analyse van de financiële situatie in Griekenland. In reactie op de verklaring, is de rente op Griekse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar omhoog geschoten, van 12,7 naar 15,4 procent. Een teken dat beleggers van het Griekse schuldpapier af willen. 

Rente op Griekse staatsleningen met looptijd van twee jaar Reuters

Verdeeld

Het IMF-bestuur blijkt verdeeld over de vraag hoe het nu verder moet. De meerderheid van de 24-koppige directie vindt dat van Griekenland niet langer gevraagd mag worden om verder te bezuinigen. "De directeuren erkennen dat de bezuinigingen een zware tol hebben geëist van de maatschappij die, samen met de hoge armoede en werkloosheid, heeft geleid tot een vertraging van de hervormingen." 

Maar 'sommige directeuren' willen dat Griekenland nog wel verder bezuinigt om tot een hoger primair overheidsoverschot te komen. Een primair overschot is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid, exclusief rente en aflossing op de overheidsschuld. 

Kwijtschelding

Over 2016 had Griekenland een primair overschot van 0,6 procent, maar over de hele linie nog altijd een begrotingstekort van 2,3 procent. Wel kende Griekenland voor een eerst sinds 2008 weer economische groei: 0,4 procent. De werkloosheid was met 23,2 procent vorig jaar nog altijd extreem hoog. 

Ook over de vraag of de Europese instituties Griekenland moeten helpen door een flink deel van de schuld kwijt te schelden, is het IMF het niet eens. "De meeste directieleden vinden dat verdere schuldsanering nodig is om tot een houdbare schuld te komen, ondanks de enorme Griekse opofferingen en de genereuze steun van de Europese partners." Het komt zelden voor dat het IMF zo openlijk zegt dat het bestuur verdeeld is. 

Binnen het bestuur is wel overeenstemming over de opdracht aan Griekenland om verder te hervormen en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Zo vindt het IMF dat Athene nieuwe pogingen moet doen om de belastinginning te verbeteren en belastingfraude aan te pakken, een al jaren gekoesterde wens. 

Dijsselbloem

De voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem noemt het IMF "te pessimistisch" en "te somber". Hij erkent dat er nog stappen moeten worden gezet, maar er is geen enkele reden waarom de Griekse groei niet zou doorzetten. "In werkelijkheid zien we dat vandaag de dag al gebeuren."  

Dijssebloem is niet bang dat het IMF zich terugtrekt uit het hulpprogramma. "De baas van het IMF, Christine Lagarde, heeft zelf tegen mij gezegd dat ze betrokken willen blijven bij het herstel van Griekenland." Dat er nog veel moet gebeuren totdat het land echt hersteld is. "Er moet nog een reeks van stappen worden gezet om het land weer concurrerend en toekomstig bestendig te maken." 

Voor de Eurogroep is het wel van groot belang dat het IMF meedoet aan het hulpprogramma. "Het IMF heeft veel expertise, en ze betalen ook mee."  

Dijsselbloem: IMF te somber en te pessimistisch over Griekenland

STER reclame