Partijleider Van der Staaij tijdens zijn toespraak
NOS NieuwsAangepast

Doodstraf uit verkiezingsprogramma SGP

De doodstraf staat voor het eerst in bijna honderd jaar niet meer in het verkiezingsprogramma van de SGP. De leden stemden op het partijcongres in Hoevelaken in met het voorstel om de herinvoering van de doodstraf er niet in op te nemen. Een motie om dat alsnog te doen haalde het niet.

Ook wilde een aantal SGP'ers het afschaffen van het homohuwelijk weer expliciet genoemd hebben in het verkiezingsprogramma. Maar ook daar was geen meerderheid voor.

Groeiende invloed islam

SGP-leider Van der Staaij wees in zijn toespraak op de "dood en verderf zaaiende radicaal-islamitische fanatici in Europa", op de problemen die christenen hebben in islamitische landen en het groeiende antisemitisme. De partij heeft dus grote zorgen over wat wordt gezien als de groeiende invloed van de islam.

SGP houdt voor het eerst een verkiezingscongres

Van der Staaij pleit daarom voor een strenger vreemdelingenbeleid "in ons door de waarden van het christendom gestempelde land". Van der Staaij wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen, veel meer dan nu het geval is.

Mocht opvang in Nederland toch noodzakelijk zijn, dan moet dat een veel tijdelijker karakter krijgen. Ook moet er wat de partij betreft scherper gekeken worden naar de kansen op integratie om problemen in de toekomst te voorkomen.

Hypercorrectheid

Volgens de SGP-leider is het "gevaarlijke hypercorrectheid" om heldere taal over de islam meteen weg te zetten als een knieval voor de PVV. Van der Staaij vindt dat de partij historisch recht van spreken heeft, omdat twee van zijn voorgangers het thema al op de agenda zetten.

In 2004 zei toenmalig partijleider Bas van der Vlies: "Toenemend antisemitisme, rekrutering voor de jihad laten zien dat grote waakzaamheid en gezond wantrouwen geboden zijn." Nog eerder, in 1983, zei Van der Vlies' voorganger Henk van Rossum dat "de islam de vrijheid van onze samenleving, gestoeld op christelijke grondslagen, als godsdienst kan ondergraven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl