NOS NieuwsAangepast

RIVM: kunstgras is veilig, normen moeten wel bijgesteld

Het sporten op kunstgras met rubberkorrels is veilig. Dat zegt het RIVM na een onderzoek waarom minister Schippers gevraagd had. Tijdens het spelen komen er heel kleine hoeveelheden van bepaalde stoffen vrij, "maar het risico daarvan is praktisch verwaarloosbaar", zegt Els van Schie, directeur van het centrum Milieu en Veiligheid van de RIVM in het NOS Radio 1 Journaal. "Sporten kan."

De schadelijke stoffen in de rubberkorrels zitten er min of meer in opgesloten, waardoor de stoffen maar in zeer kleine hoeveelheden vrijkomen. Van Schie: "Wij hebben echt onderzocht wat er in die korrels zit en vervolgens gekeken wat er uit die korrels komt".

RIVM: Kunstgrasvelden zijn toch veilig

Consumentennorm

De schadelijke stoffen zijn vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zware metalen. Daar heeft de wetgever verschillende normen voor gesteld. De rubbergranulaatkorrels voldoen aan de voor die producten geldende norm voor zogeheten mengsels. Die norm is honderd tot duizend keer minder streng dan de norm voor consumentenproducten. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de korrels is groter dan volgens de consumentennorm is toegestaan.

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat in het kunstgras bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

Wij hebben in korte tijd een behoorlijk uitgebreid onderzoek gedaan en wij durven op basis van dit onderzoek, waarin veel stappen zijn gezet, dit advies te geven.

Els van Schie, RIVM

Tussen wetenschappers blijven verschillen van inzicht bestaan over de conclusies die verbonden kunnen worden aan de onderzoeksresultaten, blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gehad met verschillende wetenschappers die hebben meegewerkt aan het onderzoek van het RIVM.

Directeur Van Schie zegt dat er wel discussie onder wetenschappers is over de gebruikte methodiek van het onderzoek, "maar wij hebben in korte tijd een behoorlijk uitgebreid onderzoek gedaan en wij durven op basis van dit onderzoek, waarin veel stappen zijn gezet dit advies te geven".

Uit de beschikbare wetenschappelijke informatie blijkt geen direct verband tussen sporten op kunstgras met rubberkorrels en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Sinds eind jaren tachtig stijgt het aantal jonge mensen met leukemie. De introductie van kunstgrasvelden in 2001 levert in de statistieken geen ander beeld op.

Veel sportclubs zijn vanwege de zorgen over de effecten voor de gezondheid sowieso van plan kunstgrasvelden met rubberkorrels te vervangen. Volgens Van Schie hoeven de velden niet vervangen te worden, "maar mensen kunnen andere beslissingen nemen." Er spelen andere gevoelens mee, aldus Van Schie.

Van Schie tekent daarbij aan we "van rubbergranulaat weten we dat het veilig is om op de sporten, van andere korrels weten we dat niet zeker".

De KNVB is blij met het snelle resultaat van het onderzoek. "De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg", zegt de voetbalbond in een persbericht. "Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig." De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, zegt de bond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl