De kerncentrale in Tihange EPA

Minister Schultz heeft het kabinet in België gevraagd na te denken over het tijdelijk sluiten van de kerncentrales in dat land. Maar de Belgen wijzen dat af. 

Uit onderzoek kwam kort geleden naar voren dat de kans op een kernsmelting bij een brand in een van de Belgische centrales heel groot is.

Brandveiligheid

Schultz zei in de Tweede Kamer dat ze heeft gehoord dat de Belgische toezichthouder het onderzoek "schandalig slecht" vindt en nieuw onderzoek wil. Mede daardoor is volgens Schultz nog steeds niet duidelijk hoe het werkelijk zit met de brandveiligheid. Ze heeft daarop haar Belgische collega gevraagd waarom hij niet tot tijdelijke sluiting overgaat.

De Belgische minister antwoordde volgens Schultz dat er al maatregelen zijn genomen, en dat er bijvoorbeeld "personen zijn gewisseld". Maar hij is niet bereid centrales tijdelijk buiten werking te stellen. Hij wil eerst de uitkomsten van het nieuwe onderzoek afwachten. Schultz zei dat ze zelf een andere afweging zou hebben gemaakt.

Geen bewijs

Ze voegde eraan toe dat er geen enkel bewijs is dat er nu een veiligheidsprobleem is. "Ik wil ook als minister geen extra onrust oproepen.”

Schultz wees er ook op dat de veiligheid van de kerncentrales in België officieel een bevoegdheid van de Belgen is, maar dat betekent niet dat de Nederlandse minister geen verantwoordelijkheid voelt.

Ongerustheid

In de grensstreek zijn veel mensen ongerust over de situatie. En ook de Kamer en Schultz hebben eerder hun zorgen uitgesproken. In juni vroeg de Kamer de minister er bij de Belgen op aan te dringen hun centrales te sluiten en Schultz heeft dat verzoek ook overgebracht. Ook toen was het Belgische kabinet daartoe niet bereid. 

Begin dit jaar woonde de minister een gezamenlijke inspectie van Belgische en Nederlandse deskundigen bij van de centrale in Doel. Ze zei toen op het oordeel van de Belgische inspectie over de veiligheid van de centrale te vertrouwen.

STER reclame