De kerncentrale in Tihange ANP

De regering moet er bij België op aandringen dat de kerncentrales in Tihange en Doel worden gesloten. De Tweede Kamer vindt dat de centrales, vlak over de Nederlandse grens, een te groot gevaar vormen voor de volksgezondheid. De centrales worden regelmatig stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen. 

Luxemburg en Duitsland hebben ook al aan de Belgische regering gevraagd om de centrales te sluiten. 

Overschakelen

De regering moet de Belgen helpen om op een andere manier aan genoeg stroom te komen, vindt de Kamer. Zo moet een betere aansluiting op het Nederlandse net versneld worden uitgebreid. Overcapaciteit in Nederland en Duitsland zou een tekort door sluiting van de centrales kunnen opvangen

En zo'n tekort dreigt er, daarom wil België de centrales nog jaren openhouden.

Veiligheid

De regering moet ook een plan van aanpak maken om ongeruste inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg beter te informeren over hun veiligheid.

STER reclame