COA: al maatregelen genomen tegen lastige asielzoekers

Terugkeerlocatie asielzoekerscentrum Ter Apel ANP

Signalen van medewerkers van asielzoekerscentra zijn de aanleiding geweest om strengere maatregelen te nemen tegen overlastgevende asielzoekers. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een reactie op berichtgeving in verschillende media.

Die schrijven dat het personeel van azc's zich bedreigd voelt door criminele asielzoekers. In een brandbrief van de ondernemingsraad staat dat het personeel bang is. Ze noemen de situatie "onhoudbaar" en zouden hun werk niet langer veilig en goed kunnen uitvoeren.  

Het COA zegt al langer met de ondernemingsraad en medewerkers in gesprek te zijn over de problemen, die vooral veroorzaakt worden door asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen. Inmiddels zijn er al maatregelen van kracht. Staatssecretaris Dijkhoff heeft de Tweede Kamer daar twee weken geleden over geïnformeerd.

Maatregelen

Een van de maatregelen is dat criminele asielzoekers met voorrang voor de rechter worden gebracht. Dat heeft volgens de staatssecretaris al tot een aantal veroordelingen geleid. Binnenkort moeten, als het aan Dijkhoff ligt, ook asielzoekers die overlast veroorzaken sneller in vreemdelingenbewaring kunnen worden geplaatst.

Ook moet het mogelijk worden om dat te doen bij mensen die zich binnen een azc misdragen. Dat kan nu alleen als iemand zich buiten een azc misdraagt. Dijkhoff wil daar het Vreemdelingenbesluit voor aanpassen.

Lik op stuk

Bestuursvoorzitter Gerard Bakker zegt dat hij zich heel goed realiseert dat medewerkers vaker worden geconfronteerd met asociaal gedrag. "Van medewerkers blijf je af. Punt uit. Je hebt je te gedragen als je hier asiel aanvraagt." Bakker zegt wel dat het niet zo kan zijn dat het gedrag van de overlastgevers van invloed is op de "overgrote groep die zich wel weet te gedragen".

Het COA zegt dat in de aanmeldfase al een lik-op-stukaanpak gehanteerd wordt in samenwerking met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Er wordt extra scherp gelet op asielzoekers die zich misdragen en waar mogelijk wordt direct aangifte gedaan, zegt het COA.

Incidenten

Het is niet voor het eerst dat het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie maatregelen aankondigen om overlast in azc's tegen te gaan. In augustus werd het al mogelijk gemaakt om agressieve asielzoekers een week uit het asielzoekerscentrum te zetten. Ook komt er een speciale opvanglocatie voor asielzoekers die problemen veroorzaken. 

In 2015 waren er ongeveer 4500 incidenten in en rondom opvanglocaties. Uit een rapport van de politie bleek dat er vooral problemen waren op grote locaties. In Ter Apel ging het het vaakst mis.