ANP

Met het opstappen van Jacques Monasch uit de PvdA-fractie komt het aantal fracties in de Tweede Kamer op zeventien. Volgens gegevens van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden is dat een record in de parlementaire geschiedenis. 

Toen het vroegere VVD-Kamerlid Houwers in 2015 als onafhankelijk Kamerlid verderging, waren er zestien fracties, een evenaring van het record uit 1976. Nu er nog een fractie bij komt, wordt het record dus gebroken.

Afsplitsingen

De afgelopen tijd is vaak gesproken over het grote aantal afsplitsingen: sinds de verkiezingen van 2012 ontstonden de groepen Bontes-Van Klaveren, Kuzu-Özturk, Van Vliet, Klein, Houwers en nu dus Monasch.

In discussies over de afsplitsingen stond de vraag centraal of deze Kamerleden wel dezelfde rechten moesten houden als 'gewoon' gekozen parlementariërs. Minister Plasterk heeft de mogelijkheden onderzocht en hij kwam tot de conclusie dat afsplitsingen niet wettelijk moeten worden tegengegaan. Voor een verbod zou de grondwet moeten worden veranderd en daar voelt Plasterk niets voor.

Minder geld

De Kamer bepaalde wel dat Kamerleden die zich afsplitsen niet langer evenveel geld krijgen als bestaande Kamerfracties. Afsplitsers houden wel hun salaris en hun recht op wachtgeld.

Na de Kamerverkiezingen van 2012 hadden VVD en PvdA een meerderheid van 79 zetels. Door het vertrek van Kuzu en Özturk uit de PvdA, Houwers uit de VVD en nu dus Monasch uit de PvdA hebben de regeringspartijen nu dus nog maar 75 van de 150 zetels. Dat is geen meerderheid meer.

STER reclame