Bos bij Nunspeet
NOS NieuwsAangepast

Plan voor massale aanplant nieuwe bossen

Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met de bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De sector heeft het plan gemaakt om de broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Met de aanplant van nieuw bos levert de sector een bijdrage aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Nederland.

Trouw meldt dat de kosten van het project zo'n drie miljard euro bedragen, verspreid over 30 jaar. Staatsbosbeheer wees er in het NOS Radio 1 Journaal op dat iedere boom op termijn geld oplevert.

Het plan wordt woensdag gepresenteerd op de Nationale Klimaattop in Rotterdam. De bedoeling van die bijeenkomst is het Klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete actie.

Meer hout

Staatsbosbeheer denkt aan nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad, in het Gelderse Rivierengebied en in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Ook zou er bos moeten bijkomen in de buurt van steden.

In het plan staan verder voorstellen tot een beter en nuttiger gebruik van hout en tot het gebruik van meer hout in de bouw en in het bedrijfsleven. Trouw wijst op studies waaruit naar voren komt dat de vraag naar hout in de komende 30 jaar zal verdrievoudigen. Wat Nederland nodig heeft aan hout, wordt nu vrijwel allemaal geïmporteerd.

Vandaag maakte de Wereld Meteorologische Organisatie bekend dat de concentratie CO2 in de atmosfeer afgelopen jaar voor het eerst door de grens van 400 per miljoen deeltjes is gebroken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl