NOS Nieuws

Zorg verwarde mensen in nog niet één gemeente op orde

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

 • Bas de Vries

  NOS Net-redacteur

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

 • Bas de Vries

  NOS Net-redacteur

De zorg voor verwarde mensen is nog niet goed geregeld. Geen enkele gemeente heeft er op dit moment een sluitende aanpak voor. Die conclusie trekt het 'Aanjaagteam Verwarde Personen' na onderzoek. Dat betekent in de praktijk dat voorlopig nog onzeker blijft of mensen die in de war zijn en thuiswonen de noodzakelijke hulp op tijd krijgen.

Het afgelopen jaar waren er meerdere incidenten met verwarde personen die overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakten. Vorige week trokken huisartsen aan de bel omdat ze de zorg aan mensen met psychische problemen niet meer aankunnen. Ook het Leger des Heils en de politie kregen steeds meer signalen dat de zorg aan verwarde mensen tekortschiet.

Doel niet gehaald

Gemeenten moeten de problemen met de zorg voor deze mensen sneller en doortastender aanpakken, zegt het aanjaagteam. Het was de bedoeling dat gemeenten de zorg deze zomer op orde zouden hebben, zodat het team in september kon stoppen met zijn werk.

Maar dat ziet Liesbeth Spies, die het team voorzit, niet meer gebeuren. In plaats daarvan komt er een projectleider die ook in 2017 met gemeenten in gesprek blijft over dit thema. Het aanjaagteam vraagt gemeenten met meer urgentie naar een aantal zaken te kijken, zoals de 24-uursbereikbaarheid en het verminderen van de papierwinkel.

Minister Schippers stelde het aanjaagteam in om na te gaan of het aantal incidenten met verwarde mensen toeneemt en wat daarvan de oorzaak is. Het aanjaagteam concludeerde in de eerste rapportage in februari dat er meer incidenten zijn en dat de zorg aan mensen met psychische problemen beter moet.

Een eenduidige oorzaak vonden de onderzoekers niet. In plaats van vervolgonderzoek, koos het team ervoor in de praktijk aan de slag te gaan. In zes 'verdiepingsregio's' experimenteren gemeenten en organisaties met een betere aanpak.

Dat leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld dat het helpt als de omgeving actief meedoet om problemen te voorkomen. Maar de praktijk blijkt zo weerbarstig dat er nog steeds geen waterdichte aanpak is. Spies: "Schrijnende gebeurtenissen laten wel keer op keer zien dat we er nog niet zijn. Dat is geen verrassing. Het vraagstuk is complex en kan alleen met vele partijen worden opgepakt. Dat vraagt om een fundamentele gedragsverandering. Dit vergt een lange adem gecombineerd met concrete stappen."

'Geesteszieken ondersteunen om leven zo aangenaam mogelijk te maken'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl