ANP

Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat er een parlementaire mini-enquête komt naar belastingconstructies die via Nederland lopen. Het is een nieuw onderzoeksinstrument dat nog niet eerder is ingezet. 

Een mini-enquête is een manier om meer informatie over een bepaald onderwerp te krijgen. Het wordt ook wel een parlementaire ondervraging genoemd en duurt minder lang dan een parlementaire enquête. Dat is het zwaarste onderzoek dat de Tweede Kamer heeft. Om deze lichtere versie te organiseren is een Kamermeerderheid nodig. 

Zwaarder

Het middel valt onder de Wet op de parlementaire enquête. Tijdens zo'n ondervraging kunnen Kamerleden personen en organisaties oproepen en verhoren. Een mini-enquête weegt wel zwaarder dan een parlementaire hoorzitting, waarbij genodigden niet verplicht zijn om op te komen dagen en niet onder ede kunnen worden verhoord. 

De tussenvorm werd in februari voorgesteld door fractievoorzitter Segers van de ChristenUnie. Zijn voorstel werd door een tijdelijke commissie onder leiding van SP-Kamerlid Van Raak verder uitgewerkt. Aanleiding was de wens van de Kamer om ook zonder een parlementaire enquête mensen onder ede te kunnen horen.

Fyra

De Kamer hoopt de komende jaren bij wijze van proef ervaring op te doen met mini-enquêtes. Volgens Van Raak kan een mini-enquête binnen vier weken resultaat opleveren.

De laatste keer dat een parlementaire enquête werd gehouden was vorig jaar. Toen werd onderzoek gedaan naar de Fyra

STER reclame