AFP

"Europa was het gedram van Groot-Brittannië zat, maar er moest wel een akkoord komen." Volgens deskundige Adriaan Schout zijn alle EU-landen uiteindelijk tevreden en opgelucht over de deal die in Brussel werd gesloten. "Het waren lastige onderhandelingen en iedereen is blij dat de Britten akkoord zijn." 

Gisteravond sloot premier Cameron een deal met Europese leiders die Groot-Brittannië binnen de EU moet houden. Volgens Schout, Europa-deskundige bij instituut Clingendael, werden de onderhandelingen gedomineerd door drie thema's. 

Kinderbijslag

In 2020 kan de kinderbijslag in de hele EU gekoppeld worden aan het prijsniveau van het land waar de kinderen wonen. Dat bekent dat Groot-Brittannië minder bijslag gaat betalen aan Midden- en Oost-Europese migranten die kinderen in het land van herkomst hebben. 

"Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije wilden dat deze uitzonderingspositie alleen voor Groot-Brittannië zou gelden. Zij zijn bang dat anders ook landen als Nederland, Denemarken en Duitsland de regels gaan gebruiken", zegt Schout. "Maar dat kan niet, deze regels gelden nu voor alle landen. De Midden- en Oost-Europese landen hebben op dit punt verloren."

Rode kaart

Een tweede punt waar hard over onderhandeld werd was de zogenoemde 'rode kaart tegen EU-wetgeving'. De Britten, die geen deel uitmaken van de euro-zone, krijgen meer te zeggen over de euro, zegt Schout. 

"Het is nog een beetje onduidelijk wat er precies is afgesproken, maar de Britten kunnen straks wel aan de noodrem trekken bij onderhandelingen. Dat hebben ze goed binnengesleept, al moeten we nog afwachten wat het in de praktijk gaat betekenen", zegt Schout. "De andere EU-landen wilden dat meer landen nodig waren om aan de rem te trekken, maar de Britten kunnen dat straks zelf doen." 

Ever closer union 

Een principieel onderwerp waar hard over is onderhandeld is volgens Schout het idee van de 'ever closer union', steeds verdere eenwording van de EU. "In de volgende verdragswijziging komt de tekst: alle landen streven naar een ever closer union, behalve de Britten."

"Cameron heeft daar dus een opt-out over binnengesleept. Voor ons is dat symbolisch, stelt het niet veel voor, maar de Britten kunnen nu zeggen dat ze een status aparte hebben", zegt Schout.

STER reclame