Motie van afkeuring was ernstig signaal aan kabinet

ANP

Het kabinet-Rutte overleefde het debat over de Teevendeal gisteren, maar liep een flinke kras op. Er werd een motie van afkeuring ingediend, die met 77 tegen 65 stemmen werd verworpen. Maar bijna de hele oppositie stemde voor. "Dit was een heel duidelijk signaal", zeiden verschillende fractieleiders na afloop. 

Rutte neemt de boodschap heel serieus, maar het lijkt erop dat hij wil doorregeren. Hij zei gisteravond dat het kabinet naar aanleiding van de Teevendeal lessen heeft getrokken en in het vervolg anders zal omgaan met de informatievoorziening over heikele kwesties. Ook beloofde hij te werken aan herstel van het vertrouwen. 

Wat betekent een motie van afkeuring? 

Met een motie van afkeuring spreekt de Kamer een negatief oordeel uit over gevoerd beleid. De verantwoordelijken kunnen zelf bepalen welke consequenties zij daaraan verbinden. Als zij denken dat er nog genoeg vertrouwen is, kunnen zij bijvoorbeeld beterschap beloven voor de toekomst. Maar als de kritiek in de motie zeer ernstig is, kunnen zij ook besluiten hun biezen te pakken.

Zijn er zwaardere wapens? 

Er bestaat nog een motie die verder gaat dan een motie van afkeuring: de motie van wantrouwen. Daarmee zegt de Kamer geen vertrouwen meer te hebben in een bewindspersoon of kabinet. Als een motie van wantrouwen het haalt, dan kunnen degenen die het betreft eigenlijk niet anders dan opstappen. Moties van wantrouwen worden regelmatig ingediend (de PVV is recordhouder), maar zelden aangenomen.

CDA-leider Buma en ChristenUnie-leider Segers noemden de motie een hard en duidelijk signaal aan het adres van het kabinet. Van der Staaij van de SGP voegde daaraan toe dat hiermee gezegd is dat "wij de handelwijze van het kabinet afkeuren, maar dat betekent niet dat het kabinet nu moet opstappen".

Hoe nu verder? 

De verworpen motie kan in de toekomst toch problemen opleveren voor het kabinet. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid en de oppositiepartijen zouden kunnen besluiten om het kabinet dwars te zitten en voorstellen tegen te houden. Van der Staaij en Segers zeiden gisteren direct na het debat dat zij dit niet van plan zijn. Zij blijven voorstellen "gewoon" op de inhoud beoordelen. 

CDA-leider Buma vond het nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. "Het was een heftig debat. Vraag mij nu niet hoe het CDA straks gaat stemmen."

STER Reclame