Vluchtelingen arriveren in Goes, zomer 2015
NOS Nieuws

Ruim kwart Nederlanders wil grenzen sluiten

Bijna drie op de tien Nederlanders vinden dat de grenzen dicht moeten voor immigranten. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Ipsos (pdf) in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden is 28 procent het eens met de stelling dat het kabinet de grenzen moet sluiten voor elke vorm van immigratie, ook voor arbeidsmigranten uit andere Europese landen. 52 procent vindt dat de grenzen niet dicht moeten. De rest heeft geen mening.

Alleen van de PVV-kiezers is een meerderheid voor het sluiten van de grenzen: 78 procent van de mensen die in 2012 op de PVV stemden, is het met de stelling eens. Van de VVD-kiezers vindt 28 procent dat de grenzen dicht moeten: net zo veel als het landelijk gemiddelde.

Van de SP-kiezers wil 31 procent dat de grenzen dicht gaan, van de PvdA-kiezers 21 procent, van de CDA-kiezers 20 procent en van de D66-kiezers 9 procent.

Somber

De toestroom van vluchtelingen maakt bijna de helft van de Nederlanders pessimistisch over de toekomst van Nederland. 44 procent van de ondervraagden onderschrijft dat de toestroom hen somber maakt over de toekomst van Nederland. 29 procent zegt er niet somber door te worden.

Bijna de helft (47 procent) denkt dat de vluchtelingenstroom negatieve gevolgen krijgt voor de economie; 22 procent denkt dat niet. 43 procent verwacht dat de veiligheid van Nederland erdoor zal afnemen; 23 procent verwacht dat juist niet.

De grote aantallen vluchtelingen maken ook behoorlijk veel Nederlanders angstig. 35 procent van de ondervraagden antwoordt bevestigend op de stelling 'de toestroom van vluchtelingen naar Europa maakt me bang'. Ongeveer een net zo grote groep antwoordt met 'nee'.

Opvangen

In de enquête is ook gevraagd naar Europees beleid. De helft van de Nederlanders vindt het een goede maatregel om de vluchtelingen evenredig over de Europese landen te verdelen, zoals de Europese Commissie wil. Slechts een kleine minderheid vindt het goed dat daarbij landen als Hongarije en Spanje worden ontzien.

De helft vindt dat Nederland op korte termijn minder dan 6000 vluchtelingen moet opvangen, het minimumgetal bij een evenredige verdeling. 19 procent vindt zelfs dat Nederland geen enkele vluchteling moet opvangen.

Oplossingen

Als het gaat om oplossingen voor de lange termijn vindt een grote meerderheid (69 procent) dat de Nederlandse regering moet investeren in opvangcentra in de regio's waar de vluchtelingen vandaan komen. Slechts 13 procent vindt dat de regering dat niet moet doen.

Ook is er veel draagvlak voor ontwikkelingshulp en internationale troepenmachten om te voorkomen dat mensen vluchten. Bijna tweederde vindt dat de regering hierin geld moet steken.

Daarnaast vindt bijna de helft dat Nederland moet investeren in extra voorzieningen voor een fatsoenlijke opvang in Nederland.

Griekenland

Ipsos stelde ook vragen over de Griekse schuldencrisis. Opvallendste uitkomst daarbij is dat 7 op de 10 ondervraagden willen dat Griekenland het volledig geleende bedrag terugbetaalt. 56 procent vindt dat er niet opnieuw geld geleend moet worden, ook als dat betekent dat Griekenland failliet gaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl