NOS Nieuws

'Vraag en aanbod melk beter op elkaar afstemmen'

De dag waarop het melkquotum na dertig jaar werd afgeschaft heette in boerenkringen vaak Bevrijdingsdag. Maar deze week werden in Frankrijk en België acties gevoerd, omdat de boeren daar het quotum weer terug willen.

De Nederlandse boeren lijken daar ook wel oren naar te hebben. Er moet iets gebeuren, zegt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), anders zou zomaar de helft van de sector failliet kunnen gaan.

Volgens voorzitter Hans Wiegersma van de NMV is het even simpel als zorgwekkend: er wordt na de afschaffing van het melkquotum veel te veel melk geproduceerd. Hij pleit voor een nieuwe vorm van regulering.

"Het gaat erom dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd", zegt Wiegersma in het NOS Radio 1 Journaal. "Je ziet dat er momenteel veel te veel aanbod is en dat drukt de prijs naar een historisch dieptepunt."

Veel te vroeg

Geen goed idee, denkt landbouwspecialist Helma Lodders van de VVD. Het Tweede Kamerlid vindt dat het te kort geleden is dat het melkquotum is afgeschaft. "Boeren hebben dertig jaar met het melkquotum gewerkt, nu moeten we ze de kans geven om te ondernemen. De markt moet tijd krijgen om te stabiliseren. Het is nu veel te vroeg om in te grijpen."

Ik hoop dat zij wijze besluiten gaan nemen, want dit gaat echt niet goed komen.

Hans Wiegersma, NMV

Ze is het bovendien niet eens met de klacht dat er te veel melk geproduceerd wordt. Lodders zegt dat de vraag naar melk en melkproducten door de groei van de wereldbevolking uiteindelijk weer zal toenemen.

Helft boeren failliet

NMV-voorzitter Wiegersma heeft zijn hoop gevestigd op de Europese Landbouwraad, begin september in Brussel. "Ik hoop dat zij wijze besluiten nemen, want dit gaat echt niet goed komen. Als ze niet ingrijpen, riskeren ze dat de helft van de sector failliet gaat. Dan kan de melk nog wel eens heel duur worden."

Europa moet de melkveehouders helpen om een hogere melkprijs te krijgen, zegt Wiegersma. Als het aan Europarlementariër Annie Schrijer-Pierik ligt, gaat dat ook gebeuren. Wat haar betreft moet de regeling die bepaalt dat een boer slechts een beperkte hoeveelheid fosfaat op zijn land kan uitrijden, versoepeld worden. Daardoor kan namelijk de kostprijs dalen.

Schrijer: "Die wet moet beter uitvoerbaar worden, zoals elders in Europa. We moeten in Europa pleiten voor het behoud van familiebedrijven, niet alleen voor markt en innovatie. Als je daar alleen voor kiest, betekent dat het faillissement voor veel Nederlandse bedrijven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl