ANP
NOS Nieuws

Melkveehouders in problemen door 'mestmaximum'

Van de ene op de andere dag was de boerderij van Evert-Jan Wijers niet meer rendabel. Hij stak in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum miljoenen in hypermoderne stallen, maar mag nu niet het aantal koeien kopen om die investering te kunnen terugverdienen. Dat komt door een maatregel van staatssecretaris Dijksma.

"Ons plan valt in duigen, hoe nu verder?", vraagt Wijers zich af. "Op dit moment slaap ik er niet rustig onder." Wijers wilde groeien van 120 naar 200 koeien. Maar hij was niet de enige die na 1 april meer melk wilde produceren.

Heel veel melkveehouders zagen kans om flink te groeien na het verdwijnen van het quotum: het afgelopen jaar kwamen er 100.000 koeien en kalveren bij.

Fosfaatplafond

Maar meer koeien betekent ook meer mest en daarmee komen de boeren in de problemen. Mest bevat fosfaat en daarvoor geldt nog wel een Europees quotum, het fosfaatplafond.

Begin deze maand greep staatssecretaris Dijksma in. Ze stelde een maximum in voor de hoeveelheid fosfaat die melkveehouders mogen produceren. De boeren mogen die fosfaatrechten straks waarschijnlijk onderling verhandelen, maar in de praktijk komt het er regelmatig op neer dat ze niet kunnen doorgroeien.

Financiele problemen door nieuwe regels melkveehouderij

Onzeker over toekomst

Dat zorgt voor onrust onder de melkveehouders, die soms al veel geld hebben geïnvesteerd in een nieuwe boerderij of dat van plan waren. Sinds het besluit van Dijksma zijn door het hele land duizenden boeren samengekomen op spoedbijeenkomsten van LTO Nederland.

Daar werd duidelijk dat er veel vragen zijn over de gevolgen van het mestquotum. Het kan namelijk nog enkele maanden duren voordat duidelijk is wat het plafond voor individuele boeren betekent. De komende tijd worden de regels van fosfaatrechten uitgewerkt. Pas in het najaar worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het besluit opnieuw een quotum op te leggen zal boeren de komende tijd nog pijn blijven doen, verwacht brancheorganisatie LTO. Melkveehouder Wijers hoopt dat de staatssecretaris naar Brussel gaat om te onderhandelen over een tijdelijke verhoging van het fosfaatplafond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl