Melkveehouderijen breiden fors uit en dat leidt tot meer mest Flickr / Phil Greenhalgh / CC By Nc Nd 2.0

Door de toename van het aantal melkkoeien in Nederland is de hoeveelheid mest flink gestegen. En daarmee ook de hoeveelheid fosfaat. Staatssecretaris Dijksma grijpt daarom in. 

Er komt een maximum aan de hoeveelheid fosfaat die koeien jaarlijks mogen 'produceren', schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de melkveehouderij in Nederland niet gelukt onder het eigen fosfaatplafond te blijven en dus zijn maatregelen onontkoombaar, stelt de staatssecretaris. 

Ingrijpend

Landbouworganisatie LTO spreekt van een ingrijpend besluit, maar erkent ook dat het "onvermijdelijk" is. "Door de groei van de melkveehouderij is de fosfaatgrens overschreden", zegt Kees Romijn van LTO. Hij is blij dat er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid fosfaat en niet aan het aantal dieren. 

Melkveehouderijen mogen fosfaatrechten verhandelen met andere bedrijven met koeien.

Melkquotum

"De groei van de sector is sneller gegaan dan was ingeschat", zegt Romijn. Dat heeft onder meer te maken met het verdwijnen van het melkquotum. Sinds 1 april mogen boeren zoveel melk produceren als ze willen. 

Door de grote hoeveelheden mest komen gierkelders vol te zitten. Vooral varkenshouderijen klagen hierover. Doordat rundveemest de markt overspoelt, blijven zij met hun mest zitten.

STER reclame