ANP

De Nederlandse zuivelsector verwacht een flinke groei in de productie nu per vandaag het melkquotum is afgeschaft. 

Nederland exporteert al steeds meer melkproducten, boter en kaas. De export groeide binnen vijf jaar met ruim 1,6 miljard euro tot 7 miljard euro. Zo is er een groeiende vraag naar Nederlands babymelkpoeder uit bijvoorbeeld China en ook de Nederlandse kaas is buiten de landsgrenzen populair.

Om aan de vraag tegemoet te komen overschreden melkveehouders al het melkquotum. Daar werd een forse boete voor betaald.

Kaas, yoghurt en toetjes

Econoom Roel Jongeneel van het onderzoeksinstituut LEI van de Wageningen University verwacht dat de melkproductie de komende tien jaar met 15 tot 20 procent groeit. Die extra productie zal bijna geheel worden geëxporteerd: "In nieuwe EU-lidstaten is er vraag naar kaas, yoghurt en toetjes. Buiten de EU in Azië, Afrika en eventueel Amerika is er ook groeipotentie, met name in kaas en melkpoeder."

Kees Romijn van de vakgroep Zuivel van LTO Nederland heeft ook goede hoop op groei. Hij schat zelfs in dat de 20 procent groei al binnen vijf jaar gerealiseerd wordt: "Nederland heeft een goede reputatie op het gebied van productie en kwaliteit."

Koe in de wei?

Staatssecretaris Dijksma kondigde maandag maatregelen aan om boeren met weinig grond bij uitbreiding van de veestapel te verplichten meer grond aan te kopen. Die nieuwe regels temperen de verwachtingen niet. Jongeneel: "Met soortgelijke maatregelen was bij de voorspellingen al rekening gehouden".

De vraag is wel of de koeien die erbij komen vaker in de wei zullen staan, zoals Dijksma hoopt. Jongeneel: "Extra grond leidt niet automatisch tot meer weidegang. Zo zal de extra grond die boeren verwerven lang niet altijd naast de stal zijn." 

De staatssecretaris gaat hierover nog in gesprek met de sector.

STER reclame