Kleine spaarders behalen vaak geen vier procent rendement. Het idee is dat zij straks minder belasting betalen dan grote beleggers
NOS Nieuws

'Vermogensbelasting kleine spaarder omlaag, grote belegger omhoog'

De vermogensrendementsheffing, de belasting op spaargeld en beleggingen, gaat voor kleine spaarders omlaag en voor grote beleggers omhoog. Volgens de PvdA is hierover een akkoord bereikt met coalitiepartner VVD. De VVD ontkent dat er een akkoord is.

Hoe de regeling er in de praktijk uit gaat zien moet nog worden uitgewerkt, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. Het is nog niet duidelijk hoe wordt berekend hoeveel belasting kleine en grote spaarders en beleggers gaan betalen. "Dat maakt het kabinet bekend op Prinsjesdag", zegt Nijboer.

"Geen akkoord"

"Er is geen akkoord over een nieuwe vermogensrendementsheffing. De situatie is nog zoals die was in september 2014", zegt VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Toen kondigde het kabinet aan een alternatieve vermogensbelasting te onderzoeken omdat spaarders eigenlijk te veel belasting betalen.

Staatssecretaris Wiebes schreef toen in zijn beleidsbrief: "Doel is te komen tot een heffing die door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren en die tegelijkertijd goed uitvoerbaar is". Het kabinet wil dat het werkelijk behaalde rendement op spaargeld en aandelen het uitgangspunt moet worden.

Lage spaarrentes

Toen de heffing in 2001 werd ingevoerd was de gedachte dat het te ingewikkeld zou zijn om bij alle spaarders en beleggers het rendement op te vragen. De regeling ging daarom uit van een 'verzonnen' rendement van 4 procent voor iedereen. Daarover moet 30 procent belasting worden betaald.

Maar door de financiële crisis en de lage spaarrentes halen spaarders bij lange na geen 4 procent rendement meer, terwijl ze daar wel belasting over betalen. Beleggers halen soms juist veel hogere rendementen.

"Het moet rechtvaardiger", zegt Nijboer. "Een grote belegger die 10 tot 15 procent rendement haalt, moet daar gewoon netjes belasting over betalen." Het belastingtarief blijft in de afspraken met de VVD volgens Nijboer op 30 procent staan.

Onbespreekbaar

Al in november 2014 liet PvdA-leider Samsom weten dat hij een vermogensbelasting wil die het verschil tussen kleine en grote spaarders kleiner maakt, maar een hogere vermogensbelasting is voor de VVD tot nu toe onbespreekbaar gebleken.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra herhaalt dat standpunt: "Wij willen niet dat de nieuwe regeling een nivellerende werking heeft". Met andere woorden, de nieuwe versie van de vermogensbelasting mag niet tot doel hebben dat grote spaarders in verhouding meer belasting moeten afdragen dan kleine spaarders.

Ander probleem is dat de nieuwe vermogensrendementsheffing uitvoerbaar moet zijn voor de Belastingdienst. Van alle spaarders en beleggers elk jaar controleren of zij wel het juiste rendement opgeven, zou te ingewikkeld kunnen worden. Volgens de PvdA wordt daarom gedacht aan een geschat rendement.

PvdA: kleine spaarders ontzien, vermogens extra belast
Zijlstra: geen akkoord

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl