Gaswinning door Tulip Oil bij de Friese plaats Hemrik. Het Nederlandse bedrijf wil ook gas gaan winnen op Terschelling.
NOS Nieuws

'Vergunningsaanvragen gaswinning in de ijskast'

De Friese Statenfracties van GroenLinks, CDA, SP en de Fryske Nasjonale Partij willen dat minister Kamp alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in de ijskast zet. Zij willen dat eerst de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden uitgevoerd.

De Onderzoeksraad onderzocht de gaswinning in Groningen en concludeert dat de overheid de veiligheid van burgers ondergeschikt heeft gemaakt. Gemeenten en provincies zouden inspraak moeten krijgen in waar gas gewonnen mag worden, vindt de OVV.

In de provincie Friesland liggen verschillende kleine gasvelden, waaronder die onder Terschelling. Provinciale Staten hebben zich uitgesproken tegen nieuwe gaswinning, ook op Terschelling. Maar de provincie mag alleen 'negatief adviseren', minister Kamp neemt het besluit.

Geen nieuwe kranen open

"Wat de SP betreft zetten we geen nieuwe kranen open zolang de inspraak niet goed geregeld is", zegt Fenna Feenstra van SP Fryslân.

GrienLinks lijsttrekker voor Friesland Rentze van der Honing vindt dat provincie en gemeenten een doorslaggevende stem moeten krijgen bij het verlenen van vergunningen. "Daar vindt de winning plaats en daar merken mensen de gevolgen."

Ook het CDA is het niet eens met de situatie. "Wij zijn groot voorstander van meer bevoegdheden voor de provincie en gemeenten op gaswinningsgebied. De winning vindt immers ook op ons grondgebied plaats, niet in Den Haag."

CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes heeft beloofd bij alle vergunningsaanvragen namens de provincie een negatief advies mee te geven.

Kamp

"Veel meer kan je als provincie niet doen", zegt Statenlid Hetty Janssen van PvdA Friesland. "Het is makkelijk om hardere taal te gaan roepen, maar we wachten eerst de reactie van minister Kamp af op het rapport.

Ook de vereniging GasTvrij Terschelling wil dat minister Kamp de vergunningsaanvraag van Tulip Oil bevriest, nu de Tweede Kamer heeft gezegd dat provincies en gemeenten meer inspraak moeten krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat minister Kamp eind maart laat weten wat hij gaat doen met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad.

Samenvatting van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid:

- Zorg dat niet alleen het ministerie van Economische Zaken over gaswinning besluit, maar ook bijvoorbeeld de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Wonen. Dit zorgt voor een betere afweging van andere dan economische belangen.

- Geef de provincies en gemeenten waar (in de buurt) gas wordt gewonnen of gewonnen gaat worden inspraak en macht over de besluitvorming.

- Het Staatstoezicht op de Mijnen moet onafhankelijker worden van politiek en de bedrijven van de gaswinningssector.

- De bedrijven die gas uit de grond willen halen moeten beter onderzoek doen naar de veiligheid, ook op de lange termijn. Deze onderzoeken moeten een onafhankelijke, wetenschappelijke basis hebben.

- Ga als overheid daadwerkelijk de dialoog aan met burgers, en doe dat eerlijk. De overheid moet het ook zeggen als er onduidelijkheden en onzekerheden zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl