NOS Nieuws

Minister Kamp draait gaskraan niet eerder dicht

Kamp houdt vast aan planning

Minister Kamp wil niet eerder dan op 1 juli een besluit nemen over verdere gaswinning in Groningen voor 2015. Later neemt het kabinet weer een besluit over de gaswinning in 2016. Dit bleek tijdens het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen.

De oppositiepartijen willen een eerder besluit, om zo het vertrouwen van de Groningers terug te winnen en hen niet langer in onzekerheid te laten.

Uitstellen?

Volgens Kamerlid Ouwehand van de PvdD is dat een logisch verzoek, omdat het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de overheid jarenlang geen rekening hield met de veiligheid van de Groningers. "Als u nu niet de winning terugschroeft, wat maakt ons dan beter dan de kabinetten en Tweede Kamers uit het verleden?"

"Mevrouw Ouwehand wil dat de wereld eenvoudig in elkaar zit, maar dat is soms niet zo. Je kunt niet zomaar de gaswinning terugschroeven." Volgens Kamp moet hij rekening houden met gasverbruik in Nederland, hoe koud de komende winter wordt en ook met buitenlandse afnemers.

Toch begrijpt de oppositie niet waarom de minister eerst nog allerlei andere onderzoeken wil doen. PVV-Kamerlid Klever: "Onderzoekt u niet iets wat u eigenlijk al weet? Bent u niet gewoon een besluit aan het uitstellen?"

"Ik ben nooit iets aan het onderzoeken om besluiten uit te stellen. Het komt niet eens in mijn hoofd op", zegt Kamp.

De Partij voor de Dieren dient een motie van wantrouwen in tegen het kabinet, die wordt gesteund door de PVV en 50Plus. De partijen hebben samen 15 van de 150 zetels. Door afwezigheid van verschillende PVV-Kamerleden stemden uiteindelijk 11 Kamerleden voor de motie.

Spijt

De minister betuigde opnieuw spijt namens de overheid. Het woord 'excuses' wilde hij niet gebruiken omdat het juridische gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid van de overheid.

Kamp neemt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over. In welke vorm is nog onderwerp van beraad in het kabinet.

Minister Kamp draait niet eerder de gaskraan dicht

Samenvatting van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid:

- Zorg dat niet alleen het ministerie van Economische Zaken over gaswinning besluit, maar ook bijvoorbeeld de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Wonen. Dit zorgt voor een betere afweging van andere dan economische belangen.

- Geef de provincies en gemeenten waar (in de buurt) gas wordt gewonnen of gewonnen gaat worden inspraak en macht over de besluitvorming.

- Het Staatstoezicht op de Mijnen moet onafhankelijker worden van politiek en de bedrijven van de gaswinningssector.

- De bedrijven die gas uit de grond willen halen moeten beter onderzoek doen naar de veiligheid, ook op de lange termijn. Deze onderzoeken moeten een onafhankelijke, wetenschappelijke basis hebben.

- Ga als overheid daadwerkelijk de dialoog aan met burgers, en doe dat eerlijk. De overheid moet het ook zeggen als er onduidelijkheden en onzekerheden zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl