Albayrak in 2012 ANP

De ontslagen oud-directeur Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet later dit jaar voor de strafrechter komen vanwege valsheid in geschrifte. Ook haar man wordt strafrechtelijk vervolgd, vanwege “beïnvloeding van een getuige door bedreiging”.

Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Waarschijnlijk worden beide kwesties in één rechtszaak behandeld.

De ex-directeur van het COA wordt ervan verdacht dat zij haar secretaresse en chauffeur heeft gevraagd afspraken in haar elektronische agenda te veranderen. Dat deed zij om privégebruik van haar dienstauto te verhullen. 

Albayrak ontkent dat; volgens haar is zij in 2012 dan ook ten onrechte op staande voet ontslagen.

Doodsbedreigingen

Van de rechtbank in Den Haag kreeg zij vorig jaar echter geen gelijk. Die achtte bewezen dat "Albayrak heeft verhuld dat zij de dienstauto ook voor privédoeleinden gebruikte en dat zij daarbij ondergeschikten heeft betrokken". Justitie beschouwt dit als valsheid in geschrifte.

Uit diezelfde uitspraak bleek dat Albayraks ex-chauffeur zegt voorafgaand aan zijn verhoor bij de rechtbank 's nachts telefonisch met de dood te zijn bedreigd. Dat gebeurde door iemand van wie hij vrijwel zeker weet dat het de echtgenoot van Albayrak is. In het telefoontje werden ook de vrouw en het dochtertje van de chauffeur bedreigd. De man deed daarop aangifte bij de politie.

Salaris 

Toenmalige minister Leers stelde in 2011 een onderzoek in naar het optreden van Albayrak, nadat de NOS had bericht over ernstige klachten van personeel over haar. Uit dat onderzoek van de commissie-Scheltema bleek onder meer dat zij onjuiste informatie had verstrekt over haar dienstauto en over haar salaris.

STER reclame