De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties gaat onder ede corporatiebestuurders, toezichthouders, politici en ambtenaren verhoren.
NOS Nieuws

'Misstanden woningcorporaties ontluisterend'

"Als ik de verhoren bekeek was iedereen ontzet over de misstanden die er geweest zijn", zegt minister Blok voor Wonen. Hij doelt op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. "Het was soms ontluisterend", zegt commissievoorzitter Roland van Vliet.

Vanmiddag presenteert de commissie haar eindrapport. "Heel veel huurders moeten ervoor opdraaien dat andere mensen fouten hebben gemaakt." Van Vliet en de andere leden van de commissie waren er soms verbaasd over dat bestuurders hier geen enkele verantwoording over wilden afleggen.

Enorme bedragen

De verhoren leverden een beeld op van corporatiedirecteuren die zonder al te veel toezicht beslissingen konden nemen over enorme bedragen die waren bedoeld voor sociale huurwoningen. Bekend voorbeeld is de risicovolle derivatenhandel van de bestuurders van Vestia, met een verlies van 2 miljard euro.

"Het was soms ontluisterend"

Blok: "Er is de afgelopen jaren veel te veel misgegaan. Daarom heb ik zelf al maatregelen genomen, maar ik ga zeker goed kijken naar de aanbevelingen van de enquêtecommissie."

Wilde avonturen

Woonbron uit Rotterdam verloor bijvoorbeeld 230 miljoen euro door de koop van het schip ss Rotterdam. De directeur van Vestia kreeg per jaar 500.000 euro salaris. Corporaties die ziekenhuizen, een voetbalstadion en woonwijken in België aanlegden. De commissie legde de ontspoorde cultuur in de corporatiesector bloot.

"Het is echt belangrijk dat de sector weer gaat doen waar hij voor is: huizen voor mensen met een kleine portemonnee. En geen geld meer verspillen aan wilde avonturen zoals projectontwikkeling of zo'n boot in Rotterdam," zegt Blok.

De commissie verhoorde corporatiebestuurders, toezichthouders en oud-ministers onder ede. Ook voerden de leden vele vertrouwelijke achtergrondgesprekken.

De voorgangers van Blok kwamen er niet altijd goed vanaf. "Als u een medeverantwoordelijke zoekt, ga dan eens praten met de échte toezichthouder, de minister", zei oud-PvdA-minister Marcel van Dam tijdens zijn verhoor. Hij vindt dat hem als toezichthouder weinig valt te verwijten.

Blok: goed naar aanbevelingen kijken

Het geld klotste daar tegen de plinten, werd wel gezegd. Het was vlak voor de financiële crisis.

Oud-minister Vogelaar over de woningcorporaties

Oud-ministers Bos van Financiën en Vogelaar voor Wonen, beiden van de PvdA, verweten elkaar in het openbaar het mislukken van de wijkenaanpak. Maar dat de corporaties rijk waren wisten ze allebei. "Het geld klotste daar tegen de plinten, werd wel gezegd. Het was vlak voor de financiële crisis," verklaarde Vogelaar.

Delen van de verhoren en de (achtergrond)artikelen zijn terug te zien in het Dossier Enquête Woningcorporaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl